icon-sitemap

Mickevičius Robertas

[gimė 1973 04 16 Kybartuose] – bitininkas technologas, ūkininkas. 1979-1983 mokėsi Matlaukio pradinėje, 1983-1988 Kaupiškių devynmetėje mokyklose. 1988-1991 – Tytuvėnų žemės ūkio mokyklos , 1991-1994 – Kauno aukštesniosios žemės ūkio mokyklos auklėtinis. Nuo 1991 m. pradėjo dirbti tėvų ūkyje. Savą ūkį įkūrė 2005 m. vasario 3 d. 2008 m. pradėtas Galkiemio atkūrimas, supiltas Brolių kalnas. Jo namuose veikia paties iniciatyva ir lėšomis per daugell metų sukaupta aplinkinių senosios buities , sovietinių laikų automobilių ir žemės ūkio technikos muziejinė ekspozicija. Nuo 2009 m. – Vilkaviškio LIONS klubo narys, Vilkaviškio LIONS klubo prezidentas (2015-2016). PKD steigėjas, valdybos narys iki 2011 09 24. Aktyvus ir sumanus PKD narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Matlaukiečių ūkyje įsteigtas kukurūzų centras / Kristina Vaitkevičienė // 2011, rugs. 24, p. 1-2
3.    Byčienė, D. Lietuvos garbei pila kalnus. 2017. Prieiga internete http://www.ve.lt
4.    Vaitkevičienė, K. Matlaukiečių ūkyje įsteigtas kukurūzų centras. 2011. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=22116
5.    Vasiliauskaitė, V. Gandrai ir sveikata – brangiau už pinigus. 2008. Prieiga internete https://lietuvosdiena.lrytas.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba