icon-sitemap

Mickevičiūtė Urbienė Violeta

[gimė 1956 03 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – filologė, radijo diktorė. 1962-1973 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje ir Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokyklose. 1979 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1979-1982 – VU Leidybos skyriaus redaktorė. 1973-1990 m. VU Kiemo teatro aktorė, meno saviveiklos žymūnė (1982). Už Gertrūdos vaidmenį „Hamleto sąvoka“ (aut. ir rež. R. Venckus) pelnė „Moters vaidmens“ nominaciją „Rudens šermukšnio“ festivalyje Klaipėdoje (1989). Su šio spektaklio trupe vaidino Insburge (188), Paryžiuje (1990), studentų teatrų festivaliuose Gardine (1989), Lježe (Belgija, 1990). 1982-2005 – LRT radijo diktorė, laidų „Dar nepusryčiavus“, „Kaip žmonės gyvena“ bendraautorė. LRT aukso fondui įgarsino B. Pūkelevičiūtės ir S. Barančako poezijos. 2005-2007 „Žinių radijo“ savaitgalio naujienų redaktorė-diktorė. 1997-2011 – leidyklų „Katalikų pasaulis“, „Gimtasis žodis“ kalbos redaktorė. Lietuvos aklųjų bibliotekos fondams įgarsino per 260 knygų (1982-20170. Leidyklos „Alma littera“ mygtukinių leidinių serijos „vakaro pasakėlė“ diktorė (2013, 2015, 2016).

Su leidykla „Šviesa“ – Lietuvių kalbos vadovėlio „PUPA“ I-IV kl. mokomųjų garso plokštelių (2006-2009) ir „Lietuvių kalbos vadovėlio TAIP“ I-II kl. Garso takelių (2016-2017) kūrėja, www.audiobiblioteka.lt projekto „Išeivijos literatūra“ B. Pūkelevičiūtės romano „Aštuoni lapai“ ir E. Cinzo romano „Mona“ diktorė. www.knygadvaris.lt projekto „Kalbanti dr. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka“ viena iš 12 aktorių skaitovų (2016). „Atsiminimų apie maestro Juozą Tiškų“ sudarytoja („Versus aureus“, 2008). PKD leidinio „Alsavęs Kybartais:įvadas į kraštotyrinį Vytausto Mickevičiaus palikimą“ („Naujasis lankas“, 2013) autorė. Parengė spaudai: R. Janušausko „Žalieji Kybartų vaizdeliai“ (2014), V. Jakelaičio „Iš parūsės“ (2015). Įrašė pokalbių su kraštiečiais garso plokštelę „Gyvoji Kybartų istorija“ (2013). Biografinio žinyno „Kybartų krašto žmonės“ sudarytoja (drauge su A. Vaitkevičiumi, 2017). PKD steigėja, nuo 2010 – valdybos narė, 2013-2014 – PKD pirmininkė, PKD A. Kezio galerijos Kybartuose puoselėtoja.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba