icon-sitemap

Mikalauskas Algimantas

[gimė 1938 09 03 Gižuose, Vilkaviškio aps.] – ekonomikos specialistas, sunkiaatletis, rankininkas, ledo ritulininkas, lengvaatletis, futbolininkas. 1957 m. baigė Kybartų vidurinę mokyklą, 1964 m. – Alytaus mechanikos technikume įgijo mechaniko specialybę. 1979 m. baigė Maskvos darbo ekonomikos institutą. 1970–1988 – mokslinio gamybinio susivienijimo „Lietstaklių projektas“ skyriaus vedėjas. 1970-1988 ėjo valstybinės įmonės „Medisteka“ direktoriaus pareigas. Už inovacijas ir darbą 1988 m. apdovanotas Liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu. 1955-1957 atstovavo Lietuvos lengvosios atletikos moksleivių rinktinei sąjunginėje moksleivių spartakiadoje Maskvoje. Kai Kybartų „Sveikatos“ pagrindinės sudėties gynėjas Lietuvos futbolo čempionate sužaidė daugiau kaip 100 rungtinių. 2009 m. „Sveikatos“ klubo 90-ties metų jubiliejaus proga apdovanotas Lietuvos futbolo federacijos atminimo medaliu už futbolo tradicijų puoselėjimą, sportinius pasiekimus.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Kuras, S. Futbolo legendos – Algimantas sugrįžta. Prieiga internete http://kybartai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba