icon-sitemap

Narušis Stasys

[gimė 191509 10 Vaišvilų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – karininkas. 1922-1926 lankė Vaišvilų kaimo pradinę mokyklą, 1927-1933 mokėsi Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1933-1934 – Kybartų valdžios aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1934-1936 – Kybartų gimnazijoje. 1937 07 01 buvo pašauktas į kariuomenę. 1939-1940 mokėsi Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokykloje. 1940 08 19 suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9 pėstininkų pulką būrio vadu. 1943 m. birželį Vilniuje organizavo 3-įąjį lietuvių statybos batalioną ir tapo jo vadu, vėliau – Vilniaus 4-ojo statybos bataliono vadas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 5: . - 2005. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba