icon-sitemap

Noreika Kazimieras

[gimė 1926 06 22 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2004 09 20] – Vilkaviškio rajono garbės pilietis. 1933-1939 mokėsi Kybartų miesto pradinėje mokykloje, 1939 – 1945 – Kybartų gimnazijoje. Vėliau ilgą laiką gyveno Vokietijoje. Net ir išvykęs gyventi svetur, niekada nepamiršo savo gimto krašto, jo žmonių. Jau gyvendamas svetimoje šalyje įkūrė klubo „Varpas“ retransliatorių Kybartuose. Kazimieras Noreika ilgus metus lankė savo tėviškę. Čia vargingiau gyvenantiems žmonėms nuolat teikė materialinę pagalbą, nepailsdamas vežė daugybę įvairios labdaros. Už ypatingus nuopelnus ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą, labdaringą veiklą, kultūros puoselėjimą 1997 m. šiam iškiliam žmogui buvo suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio rajono garbės piliečiai: Kazimieras Noreika. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Garbes-pilieciai
3.    Pro memoria Kazimieras Noreika. 2004. Prieiga internete http://www.qrz.lt/varpas/kn.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba