icon-sitemap

Orantas Jonas

[gimė 1869 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1958] – ūkininkas, visuomenininkas. 1876- 1878 lankė dviklasę rusišką Kybartų kaimo pradinę mokyklą. Tėvui nusenus apie 1895 m. Kybartų kaime paveldėjo nemažą tėvo ūkį ir jame sėkmingai ūkininkavo. Buvo laikomas vienu labiausiai pasiturinčių ūkininkų Kybartų kaime. 1923 m. tapo 1920 m. įkurtos Kybartų parapijos bažnyčios statymo komiteto nariu. Mirė 1958 m., palaidotas Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios kriptoje po Didžiuoju altoriumi.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba