icon-sitemap

Padvelskis Kazimieras

[gimė 1955 08 02 Varpučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – matematikas, profesorius. 1962 – 1971 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1971-1976 studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete matematiką, 1983-1984 – Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultete prie Maskvos Lomonosovo valstybinio universiteto. 1976-1977 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1977-1980 Birštono vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju, 1980-1993 – Kauno politechnikos institute Bendrosios matematikos katedroje asistentu, vyresniuoju dėstytojų. 1993-1997 – Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto doktorantas. 1997-1998 – asistentas, nuo 1999 m. – docentas. 2006-2007 – Informatikos fakulteto prodekanas, nuo 2008 m. – Matematikos ir statistikos katedros vedėjas, nuo 2005 m. – Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Matematikos statistikos katedros docentas. Skaitė mokslinius pranešimus Lietuvos matematikų draugijos konferencijose, paskelbė mokslinių straipsnių matematikos mokslų žurnaluose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba