icon-sitemap

Paliokaitė Birutė

[gimė 1930 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1948 02 16] – poetė, dvasinio pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvė, kankinė. 1937- 1941 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą. 1941 – 1944 ir 1945 – 1947 mokėsi Kybartų gimnazijoje. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir masinėms represijoms, eilėmis ėmė sielotis dėl nekaltų žmonių teroro. Buvo įskųsta, jog turinti ryšių su partizanais, rašanti antitarybinius eilėraščius. 1947 m. vasario 17 d. buvo suimta ir uždaryta į Marijampolės kalėjimą, žiauriai tardoma reikalaujant žinių apie partizanus. Tačiau ji nieko negalėjo pasakyti, nes neturėjo jokių ryšių su partizanais. Ji buvo nuteista šešeriems metams kalėjimo ir dar trejiems metams tremties. Paskirtos bausmės neatliko – 1948 02 16 mirė kalėjime. Palaidojimo vieta nežinoma.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba