icon-sitemap

Sabaliauskienė Savukaitytė Zita

[gimė 1960 12 13 Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio r.] – medicinos biologė. 1979-1981 m. mokėsi Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje, įgijo felčerio laboranto kvalifikaciją. 1986-1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo biologo, biologijos dėstytojo specialybę. 1980-1981 m. - Kauno klinikų biochemijos laboratorijos laborantė. 1981-1986 m. - Vilniaus universiteto onkologijos instituto (buvęs Onkologijos centras) klinikinės diagnostinės laboratorijos laborantė. 1991-1992 m. - VšĮ VGPU ligoninės laboratorijos felčerė-laborantė. 1993 m. iki šiol - VšĮ VGPU ligoninės klinikinės laboratorijos medicinos biologė. Papildomas mokslas ir studijos: 1995 m. specializacija VU MF „Klinikinė laboratorinė diagnostika" (4 mėn.); 2001 m. VU MF gydytojų tobulinimosi skyriuje profesinės kvalifikacijos kursai „Diagnostinė citologija"; 2002 m. VU MF fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos centre kursai „ Mikozių ir lytiškai plintančių ligų mikroskopinė diagnostika". Lietuvos laboratorinės draugijos narė nuo 1994 m., VšĮ VGPU ligoninės gydytojų profsąjungos narė nuo 1999 m., Lietuvos tautininkų sąjungos narė nuo 2002 m. Nuo 2011 m. – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto docentė. Parašė mokslinių straipsnių, susijusių su medicina.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Zita Sabaliauskienė. Prieiga internete http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/seimas/kandidatai/kand_biog_l_295366.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba