icon-sitemap

Vaičaitienė Linkevičiūtė Gražina

[gimė 1939 01 18 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – buhalterė, visuomenininkė. Dirbo Kybartų rajono kooperatyvų sąjungos buhaltere revizore, maisto parduotuvėje pardavėja, Vilkaviškio r. buitinio gyventojų kombinate kasininke priėmėja, Kybartų buitinio filialo vedėja. Visuomeninė veikla: Kybartų parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja, Pasaulio kybartiečių draugijos steigėja, aktyvi narė, PKD leidinių platinimo Kybartuose uoli talkininkė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba