icon-sitemap

Vaitkevičius Bronius

[gimė 1926 10 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 2002 06 24 Vilniuje] – istorikas. 1943 m. įstojo į LLKJS. 1944 m. LLKJS Vilkaviškio apskrities pogrindinio komiteto narys ir „Jūros“ būrio partizanas. 1945–1946 m. laikraščio „Pergalė“ redaktorius. 1948 m. baigė Respublikinę partinę mokyklą, 1953 m. – Vilniaus universitetą, 1958 m. – Visuomeninių mokslų akademiją prie SSKP CK. 1958–1970 m. Partijos istorijos instituto prie LKP CK direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui. 1969 m. istorijos mokslų daktaras. 1970–1987 m. Istorijos instituto direktorius, 1987–1992 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 1978 m. profesorius. Nuo 1980 m. LSSR MA narys korespondentas. 1970–1985 m. Sąjunginės filatelistų draugijos Lietuvos skyriaus prezidiumo pirmininkas. 1973–1989 m. SSRS-Lenkijos draugystės draugijos Lietuvos skyriaus valdybos prezidiumo pirmininkas. 1975–1986 m. LSSR istorijos probleminės (koordinacinės) tarybos pirmininkas. 1971–1976 m. kandidatas į LKP CK narius. 1966–1975 m. leidinio „Kraštotyra“, 1971–1987 m. leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ vyr. redaktorius. Svarbiausi darbai: „Tarybų Lietuva: praeities ir dabarties bruožai“ (1980), „LSSR istorija“ (atsakingasis redaktorius ir vienas iš autorių).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Bronius Vaitkevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_Vaitkevi%C4%8Dius

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba