icon-sitemap

Vilemaitytė (Vilienė) Zigmuntavičienė Danguolė

[gimė 1939 m. Gudelių k., Vilkaviškio vls., Marijampolės aps.] – matematikos mokytoja metodininkė. Pradinę klasę lankė Pajevonyje, tėvams 1946 m. persikėlus į Kybartus, mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. Baigus vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. Mokytojavo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. Populiaraus vadovėlio abiturientams, besirengiantiems valstybiniams ir mokykliniams egzaminams, „Mokinio žinynas. Matematika, fizika, astronomija, chemija, informacinės technologijos 5-12 klasei“ bendraautorė („Alma litera“, 2007, 2009, 2011).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba