icon-sitemap

Vizgirda Modestas

[gimė 1930 01 03 Lygumų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - agronomijos mokslų daktaras. 1937-1941 mokėsi Boblaukio pradinėje mokykloje, 1946-1950 – Kybartų vidurinėje mokykloje. Neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybę, vėliau apgynė disertaciją, už kurią suteiktas agrarinių mokslų daktaro laipsnis. Įvairiose Vilkaviškio rajono mokyklose dirbo mokytoju. 1961- 1962 dirbo Šūklių septynmetės mokyklos direktoriumi. 1962-1974 – Žaliosios aštuonmetės mokyklos mokytojas, vėliau Lietuvos žemdirbystės instituto Rumokų bandymo stoties vyresnysis mokslo darbuotojas. 6 knygų bendraautoris, daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių ir daugiau kaip 100 populiarių straipsnių žemės ūkio klausimais autorius. 5 pripažintų racionalizacinių pasiūlymų tobulinantmokslinio tyrimo darbus autorius. „Žinijos“, kraštotyros ir kt. visuomeninių organizacijų narys. 1969-1974 „Normandija-Nemunas“ muziejau prie Žaliosios aštuonmetės mokyklos vadovas. „Arklio muziejaus“ rėmėjas, Cukrinių runkelių muziejaus sumanytojas ir kūrėjas. Knygų „Mes matėme karą“ (I d. – 2010, II d. – 2014) sudarytojas. Vilkaviškio literatų klubo „Seklyčia“ 2013 m. surengto trioletų konkurso laureatas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Išgyvenimai atgyja prisiminimuose. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=32014
3.    Bruzbartienė, R. renginyje – atgiję prisiminimai apie karą. 2016. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=39017

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba