icon-sitemap

Vyšniauskas Juozas

[gimė 1949 02 12 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – radiofizikas, mokslo darbuotojas. 1956-1967 mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje, mokyklą baigė aukso medaliu – pirmasis ir vienintelis aukso medalininkas per visą mokyklos istoriją. 1967-1973 studijavo Maskvos Energetikos instituto Radiotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus radiofiziko specialybę. Iki šiol dirba Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedroje. Dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą, skaitė pranešimus vietinėse ir tarptautinėse konferencijose. Paskelbė per 60 mokslinių darbų, yra 9 išradimų autorius. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – įvairių puslaidininkinių darinių kompiuterinis modeliavimas. Vykdė keletą mokslinių projektų. Yra CERN grupės RD50, tiriančios dalelių detektorius., narys. 1985 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Antri metai su kitais mokslininkais kraštiečiais skiria PKD Mokslininkų fondo premijas gabiausiems Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir K. Donelaičio gimnazijos moksleiviams.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba