icon-sitemap

Vyšniauskienė Rudzevičiūtė Bronė

[gimė 1943 02 11 Dubėnų k., Keturvalakių apyl., Vilkaviškio aps.] – Kybartų neįgaliųjų žmonių reabilitacinio menų centro „Gyvybės jėga“ įkūrėja, poetė. Su kybartiečiais Albinu Simokaičiu, Adele Žemaitaitiene ėmėsi kūrybinės veiklos ir Kybartuose 1991 m. įkūrė Vilkaviškio r. žmonių su negalia reabilitacinį menų centrą „gyvybės jėga“. Šiai asociacijai vadovauja iki šiol. Surengė gausybę parodų, organizuodavo Amatų dienas. 1992 m. savo įvairiom progom sukurtus eilėraščius pasiuntė į poezijos konkursą Apskaitos muziejuje Vilniuje. Ten laimėjo I vietą bei piniginę premiją. Išleido 2 eilėraščių rinkinius „Po tėviškės medžiais“, „O kelias vis bėga“ (1999 m., 2007 m. leidykloje „Piko valanda“), 2015 m. – fantastinės prozos knygelę „Žydrųjų tolių vaikai“ („Dobilo“ leidykla). Be mezgimo, nėrimo, siuvinėjimo, keramikos, tapybos, dekupažo, poezijos ir prozos, dar yra įvaldžiusi 10 meno šakų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Fantastinės knygos pristatyme atrastas naujas pasaulis : [pokalbis su knygos "Žydrųjų tolių vaikai autore Brone Vyšniauskiene / užrašė] Brigita Ragickaitė // 2015, liep. 21, p. 4
3.    Šįkart – proza / Bronė Rudzevičiūtė-Vyšniauskienė // 2015, birž. 13, p. 5
4.    Ragickaitė, B. Fantastinės knygos pristatyme atrastas naujas pasaulis. 2015. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=35838
5.    Mano miniatiūra. 2015. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=35478
6.    Menų centras „Gyvybės jėga“. Prieiga internete http://kybartai.lt/category/menu-centras-gyvybes-jega/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba