icon-sitemap

Zavistauskienė Valaitytė Aldona Konstancija

[gimė 1939 08 20 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – žurnalistė. Mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje, Kybartų vidurinėje mokykloje, Kapsuko O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje. Studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. Nuo 1966 m. Plungės rajono laikraščio „Kibirkštis“ redakcijos mašininkė, literatūrinė darbuotoja, vyresnioji literatūrinė darbuotoja, skyriaus vedėja, laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėja. Nuo 1976 m. Šakių rajono laikraščio „Draugas“ redaktoriaus pavaduotoja, 1990–2006 m. – redaktorė. Daugiausia rašė kraštotyros, kultūros, žemės ūkio, pedagogikos temomis. Ji yra dokumentinių apybraižų, skirtų daugeliui rajoninių literatūrinių ir publicistinių konkursų autorė ir laimėtoja.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 573 psl.
3.    Aldona Zavistauskienė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org
4.    Aldona Zavistauskienė. Prieiga internete https://lt.unionpedia.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba