icon-sitemap

Ališauskas Stasys-Kalinys

[gimė 1919 m. Gižų k., Vilkaviškio aps.] – partizanas. S. Ališauskas buvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio apskrities Gižų valsčiaus Vižaidų kaime kartu su Vytauto rinktinės vadu V. Gavėnu-Vampyru ir štabo nariu Albinu Švedu-Radastu.

Šaltiniai:
1.    Už laisvę ir Tėvynę: [fotoalbumas / sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Peikštenis, Dalius Žygelis; teksto autoriai Dalia Kuodytė, Jonas Vaičenonis]. - Vilnius: Valstybės žinios: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004 (Vilnius: Sapnų sala)
2.    Už laisvę ir tėvynę. Prieiga internete http://www.partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba