icon-sitemap

Juodkojis Liudvikas - Kariūnas

[gimė 1924 m. Sausbalių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - partizanas. 1944 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją. 1945 m. mobilizuotas į sovietinę armiją, iš kurios 1946 m. pabėgo ir tapo partizanu. Tauro apygardos štabo Ūkio skyriaus aprūpinimo poskyrio viršininko Jono Brazio-Klajūno adjutantas. Žuvo 1949 m. spalio 19 d. Pilviškių valsčiuje, Samarčiūnuose kartu su bendražygiu Jonu Braziu-Klajūnu. Kūnas buvo išniekintas Pilviškiuose.

Šaltiniai:
1.    Už laisvę ir Tėvynę: [fotoalbumas / sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Peikštenis, Dalius Žygelis; teksto autoriai Dalia Kuodytė, Jonas Vaičenonis]. - Vilnius: Valstybės žinios: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004 (Vilnius: Sapnų sala)
2.    Liudvikas Juodkojis-Kariūnas. Prieiga internete http://genocid.lt
3.    Lukšas, Aras. Lietuvių partizanai Lenkijos žemėje. 2014. Prieiga internete https://www.lzinios.lt
4.    Už laisvę ir tėvynę. 2004. Elektroninis leidinys. Prieiga internete http://www.partizanai.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba