icon-sitemap

Jurėnienė Virginija

[gimė 1962 03 17 Vilkaviškio r.] - profesorė, istorikė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentė. Studijavo VU Istorijos fakultete, 2004 m. gruodžio 17 d. apgynė Lietuvos respublikos istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pab. - XX a. pirmoje pusėje“. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos moterų politinė veikla XX–XXI a., Lietuvos moterų judėjimas XIX a. pab.–XXI a., kultūrinis turizmas. Vadovėlio „Meno vadyba“ bendraautorė. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Taivane, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir kt. Pelnė VU mokslo laureatės vardą (2006), VU KHF mokslininko vardą (2009). Suteiktas Kauno miesto geriausios dėstytojos visuomenininkės vardas (2011), geriausios VU dėstytojos vardas (2012). Apdovanota Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014).

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    Virginija Jurėnienė. Prieiga internete http://lietuvai.lt
3.    Virginija Jurėnienė. Prieiga internete https://www.vrk.lt
4.    Lukošiūnaitė, Ieva. Tarp Lietuvos nepriklausomybės signatarų turėjo būti moterų. 2018. Prieiga internete http://manoteises.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba