icon-sitemap

Kačkuvienė Stanislava

[gimė 1914 07 21 Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. 1933 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1934 10 11 pradėjo dirbti Ukmergės aps. Geliogalių mokykloje. Šioje mokykloje mokytojavo iki 1937 11 01. Po to iki 1940 10 01 dirbo tos pačios apskrities Deltuvos vls. Jakutiškių pradžios mokykloje. Jaunalietuvių sąjungoje buvo Jakutiškių skyriaus vadė, o Šaulių sąjungoje vienus metus buvo būrio meno vadovė. 1940 spalio 1 d. persikėlė į gimtosios Vilkaviškio aps. Valavičių pradžios mokyklos II komplektą.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba