icon-sitemap

Vymeris Eugenijus

[gimė 1887 11 08 Višyčio k., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytojas. Lankė Vištyčio pradžios mokyklą, kurioje mokytojavo jo tėvas Liudvikas Vymeris. 1905 m. įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Oklinų mokykloje, Suvalkų aps., Sosnovkoje, Saratovo guber., Klaipėdos pradžios mokykloje, Suvalkų aps. Mirus tėvui dirbo jo vietoje, Vištyčio pradžios mokykloje, Vilkaviškio aps. E. Vymeris Šaulių sąjungoje buvo narys rėmėjas.
 
Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba