icon-sitemap

Jakubauskė (Merčaitytė) Vilija

[gimė 1983 04 03 Vilkaviškyje] – šokių mokytoja, liaudiškų šokių kolektyvų vadovė. Mokėsi Vilkaviškio S. Nėries vidurinėje mokykloje, 2004 m. baigė Vilniaus konservatoriją (dabar Vilniaus kolegija) ir įgijo šokio mokytojo, šokio kolektyvo vadovo kvalifikaciją, 2008 m. – Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), šokio edukologijos bakalaurė, 2010 m. – šokio edukologijos magistrė. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje dirba nuo 2006 m. Nuo 2012 m. dirba Vilkaviškio muzikos mokyklos Choreografijos skyriuje. V. Jakubauskė per metus subūrė merginų šokių kolektyvą „Norija“ (2006), jaunimo šokių kolektyvą „Ratilėlis“ (2008) bei Vilkaviškio pagyvenusiųjų šokių kolektyvą „Rudenėlis“. V. Jakubauskė su savo šokių kolektyvais dalyvavo įvairiose dainų šventėse, konkursuose, kuriuose buvo laimėtos prizinės vietos. V. Jakubauskė – 2004 m. pasaulio dainų šventės vyr. baletmeisterio asistentė, nuo 2007 m. visose dainų šventėse – merginų šokių kolektyvų asistentė. Jos sukurtas autorinis šokis „Ten už marių mėlynųjų“ 2010 m. tarptautiniame šokių konkurse „101 pas‘ laimėjo 1-ąją vietą. V. Jakubauskė ne kartą apdovanota Vilkaviškio ir visos šalies įvairių institucijų padėkos ir garbės raštais.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba