icon-sitemap

Sagys Liudas

[gimė 1918 10 31 Majoriškių k., Vilkaviškio r. – 1998 06 20 Vilniuje] – žymus išeivijos choreografas. 1938 m. baigė Rygiškių Jono berniukų gimnaziją, įstojo į Klaipėdos pedagoginį institutą. L. Sagys su lietuvišku šokiu apkeliavo visą Lietuvą, dalį Vokietijos, nenustojo ir Amerikoje. Liudas ir Aleksandra Sagiai šokių kolektyvo „Grandinėlė“ vadovai. Grandinėlė jau nuo 1960 m. rengė šokių programas, koncertus. Tie koncertai atskleidė lietuviškos buities, papročių, kaimo žmonių gyvenimo dalelę. Šis kolektyvas apkeliavo visą pasaulį. „Grandinėlės“ nariai, kurie pasižymėjo ypatinga veikla, nuo 1974 m. apdovanojami specialiomis premijomis. Gyvendami Klivlande abu Sagiai atidžiai sekė, kas darosi Lietuvos tautinių šokių bare. Paimdavo, kas sukurta nauja ir pritaikydavo „grandinėlei“. Liudas Sagys pats pirmasis šiame žemyne į sceną išvedė „Sadutę“, kurią ir visos kitos grupės greitai pradėjo šokti. Pirmasis čia į sceną išvedė „Aukštaičių kadrilių“, „Pakeltkojį‘ , „Pakrėstinį“, „Trejinį“ ir daug kitų šokių. 1997 m. L. Sagys su žmona grįžo į Lietuvą. 1983 m. L. Sagiui ir jo žmonai JAV lietuvių bendruomenė kultūros taryba paskyrė kultūros darbuotojo premiją, 1988 m. už įnašą į tautinės kultūros veiklą Klivlando meras įteikė jam auksinį miesto raktą.

1989 m. Ohajo lietuvių gydytojų draugija paskyrė metinę premiją L. Sagiui už nuopelnus tautinių šokių srityje. 1994 m. jis apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 1995 m. Lietuvos kult9ros ministerija už ilgametį J. Lingio kūrybos puoselėjimą išeivijoje jam skyrė Juozo Lingio premiją. 1999 m. pavasarį Lietuvos televizija sukūrė filmą apie L. Sagio veiklą išeivijoje „Iš ilgesio ir pašaukimo“. Klaipėdos universiteto leidykla išleido knygą „Liudas Sagys. Susipynę keliai ir portretai“ (2003), „Respublikos nacionalinės vertybės 2008“ buvo paskelbtas šios nominacijos vienu iš nugalėtojų. Jis į „Žmogaus amžininko“ nominaciją surinko daugiausia skaitytojų balsų.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba