icon-sitemap

Žadvydienė (Juknevičiūtė) Birutė

[gimė 1951 04 27 Klampučių k., Vilkaviškio r.] – choreografijos mokytoja metodininkė, vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovė. 1957 – 1965 mokėsi S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1965-1968 – Vilniaus kultūros mokykloje, 1973 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetą. 1998 m. subūrė Vilkaviškio pagyvenusiųjų klubą “Rudenėlis“, jame dirba ir jam vadovauja. 2001 m. subūrė dirbančio jaunimo šokių grupę „Juventa“. Su šokių kolektyvais dalyvavo respublikinėse šokių kolektyvų apžiūrose, koncertuose, dainų šventėse, konkursuose, festivaliuose, ne kartą laimėjo prizines vietas. Su šokių kolektyvais buvo išvykusi ir į Lenkiją. 1995 m. B. Žadvydienei suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija; 1997 m. ji išrinkta Vilkaviškio choreografų ir šokių mokytojų metodinio ratelio pirmininke. „Aušros“ vidurinei mokyklai paruošė vaizdinį – informacinį stendą „Šokių grupių veikla 1995-2006“. Už aktyvią veiklą apdovanota įvairių institucijų padėkomis, garbės raštais ir diplomais. Už aktyvią veiklą vystant meno saviveiklą buvo apdovanota Meno saviveiklos ženklu (1978).

Šaltiniai:
1.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba