icon-sitemap

Nuotrauka iš Penki pūdai žurnalistikos: [prisiminimai]/ Antanas Anskaitis. - Vilnius: Charibdė, [2010]

[gimė 1931 05 30 Alksnėnų k., Vilkaviškio aps.] – žurnalistas. 1951 m. baigė Pilviškių vid. mokyklą. 1956 m.-Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. Dirbo žurnalistinį darbą „Valstiečių laikraštyje“, „Tarybų darbe“, „Valstybės žiniose“, „Lietuvos aide“, ,,Savivaldybių žiniose“. Rašė ekonomikos, valdymo tobulinimo, kaimo gyvenimo, daržininkystės ir sodininkystės klausimais. Parašė atsiminimų kn. „Penki pūdai žurnalistikos“ (2010).

Nuotrauka iš https://www.geni.com/people/Vincas-Anskaitis/6000000081066158247

[gimė 1901 04 07 Juodupėnų k., Vilkaviškio r.] - spaudos darbuotojas, Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1965). Mirė 1969 gegužės 5 d. Vilniuje.

Šaltiniai:
1.    Vincas Anskaitis. Prieiga internete https://www.geni.com

Albinas Antanaitis. Nuotrauka R. Čėplos

[gimė 1970 m. Būdviečių k., Vilkaviškio r.] – teisininkas. 1980 m. baigė Girkantų kaimo Vilkaviškio r. pradinę mokyklą, 1986 m. Gižų kaimo Vilkaviškio r. K. Baršausko vidurinę mokyklą, 1989 m. Marijampolės ž.ū. technikumą, įgijo agronomo specialybę, 1996 m. – VU Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Darbinė veikla. 1991-03-1992-12 Lietuvos Respublikos muitinės departamentas, Lazdijų muitinė, inspektorius, 1994-09–1995-03 UAB “Litbela”, juristas, 1996-11–2002-01 Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra, prokuroras, 2002-01–2004-12 Kauno miesto apylinkės teismas, teisėjas, 2004-12–2007-09 Marijampolės rajono apylinkės teismas, teisėjas, 2007-09–2013-12 Vilkaviškio rajono apylinkės teismas, teisėjas, 2007-09–2012-09 šio teismo pirmininkas, 2013-12–iki šiol Kauno apygardos teismas, teisėjas.

[gimė 1875 01 09 Kriauniškės k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. – 1941 m.] – kunigas, kanonų teisės daktaras. Mokėsi kaimo  pradžios mokykloje, Pilviškių progimnazijoje. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Vikaravo Vilkaviškio vyskupijoje. Nuo 1906 m. vikaras Virbalyje, čia 1907 m. buvo „Žiburio“ skyriaus iždininkas. Vilkaviškyje, nuo 1909 m. kapelionas Marijampolės dviejose gimnazijoje. Jose 1907 – 1911 sekmadieniais dėstė tikybą. Tuo metu buvo prirašytas prie šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos. Nuo 1914 m. klebonas Kaimelyje, čia iki 1920 m. pastatė bažnyčią, priestatą ir bokštą. 1920 – 1923 klebonas Ilguvoje, vėliau vikaras Krokialaukyje. Neilgai klebonavo ir Alksninėje. Senatvėje nusipirko nedidelį ūkelį Metelytės  kaime (Alytaus r.) ir tvarkėsi pats vienas. Čia ir praleido paskutines dienas. Parašė poemą „Kriauniškės kapinaitės“, rašė eilėraščius. Bendradarbiavo „Šaltinyje“, „Žiburyje“.  Mirė Metelytės kaime, Metelių parapijoje, palaidotas prie brolio kun. Motiejaus Bagotojoje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 2: Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010. - 414, [1] p., įsk. virš.

J.Antanavičius 1929 m. Nuotr. V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1904 12 31 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.- 1986 04 05 San Paule (Brazilija)] - inžinierius, Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Buvo labai gabus iš vaikystės, per metus išeidavo dviejų mokyklos skyrių kursą. Mokėsi Kybartuose, g-ją baigė Vilkaviškyje - vienoje laidoje su Salomėja Nėrimi. Buvo aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1923 01 su Kauno savanoriais atvyko dalyvauti Klaipėdos krašto sukilime. Sukilimo ir Klaipėdos išvadavimo metu pademonstravo narsą. Kurį laiką mokėsi Klaipėdos konservatorijoje, gyveno Kaune. Baigęs mokytojavo Rokiškyje.

[gimė 1917 02 27 Kriauniškės k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1935 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1935 09 18 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1938 05 12 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 priešlėktuvinės  motorizuotos kuopos būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 21 paskirtas į RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos zenitinės art. divizioną. 1940 10 21 perkeltas į 262 šaulių pulką. Vokiečių okupacijos metu tarnavo savisaugos daliniuose.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Vidmanto Balkūno nuotrauka iš http://www.lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=12976

[gimė 1935 08 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - kompozitorius. 1961 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1960 m. Lietuvos TV garso režisierius (1967 - 1983 ir 1988 - 1998 vyr. garso režisierius). Sukūrė muziką ~ 150 Lietuvos kino studijos ir Lietuvos TV filmų, spektaklių, tarp jų meniniams ir dokumentiniams filmams.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Adeodatas Tauragis. Algimantas Apanavičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 630 psl.
3.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
4.    Algimantas Apanavičius. Prieiga internete http://www.kinosajunga.lt/nariai/Person/algimantas-apanavicius-jn
5.    Kviesulaitienė, Eglė. Garsaus kompozitoriaus širdyje – sentimentai gimtinei. http://www.santaka.info/?sidx=41169
6.    Šumila, Evaldas. Kino kompozitorius A.Apanavičius: daugiausia mokiausi iš savęs. 2016. Prieiga internete http://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kino-kompozitorius-apanavicius-daugiausia-mokiausi-saves-779372
7.    Algimantas Apanavičius: Maža išpažintis - A Small Confession. Vaizdo įrašas. Prieiga internete https://www.youtube.com/watch?v=H6W_IeEot7Q
8.    Algimantas Apanavičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Apanavi%C4%8Dius
9.    Oginskaitė R. Kompozitorius filmo rėmuose. Prieiga internete http://www.lfc.lt/lt/Page=ArticleList&ID=12976

Nuotrauka Iš http://isoldes-liebestod.net/Saengerinnen/Apanaviciute_Grazina.htm

[gimė 1940 04 05 Kybartuose] - dainininkė (sopranas), LTSR liaudies artistė (1980). 1969 m. baigė LTSR konservatoriją (Aleksandros Staškevičiūtės klasę). Nuo 1968 m. Akademinio operos ir baleto solistė. Vaidmenys: Grafienė (V.A. Mocarto „Figaro vedybos“), Aida, Elžbieta (Dž. Verdžio „Aida“, „ Don Karlas“), Zenta (R.Vagnerio „Skrajojantis olandas“), Valdovė ( Vy- tauto Barkausko „ Legenda apie meilę“), Jaroslavna ( A.Borodino „Kunigaikštis Igoris“), Jakate-rina ( D.Šostakovičiaus „ Jekaterina Izmailova“), Judita (televizijos filmas pagal B. Bartoko operą „ Hercogo Mėlynbarzdžio pilis“, 1983).

[gimė 1919 12 04 Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.
1939 m. baigė Kybartų g-ją. 1939 07 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1940 10 01 baigęs Karo mokyklą paleistas į karininkų atsargą. Dirbo mokytoju ir administratoriumi Kaune. 1941 - 1943 mokėsi VDU Mechanikos f-te.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.aprilaharon.com/

[gimė 1932 06 06 Vilkaviškyje - mirė 2020 02 12 Jeruzalėje] - dailininkas, tapytojas, skulptorius. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse su tėvais ištremtas į Sibirą.1960 m. baigia Maskvos dailės institutą. Nuo 1958 m. dalyvauja dailės parodose. 1972 m. išvyksta į Izraelį. Surengia personalines parodas Izraelyje, JAV,
Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. 1975 - 1976 Jeruzalės dailininkų ir skulptorių asociacijos pirmininkas. 2005 m. išrinktas Rusijos menų akademijos Garbės nariu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Žilinskas, Antanas. Dailininko tapyba žavėjo meno gerbėjus Jeruzalėje ir Maskvoje / Antanas Žilinskas. - Iliustr. - Rubrika: Mūsų kraštiečiai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2011, kovo 15, p. 5.
3.     http://www.aprilaharon.com/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba