icon-sitemap

Algimantas Bereiša

[gimė 1951 02 24 Kybartuose, Vilkaviškio r.] - irkluotojas, SSRS tarpt. klasės sporto meistras (1974). 1973 m. baigė LVKKI, 1988 - VU Teisės fakultetą. Lietuvos irklavimo čempionas: pavienės keturvietės be vairininko (1972), su vairininku (1974), aštuonvietės (1972, 1974, 1976). Lietuvos pavienės dvivietės su vairininku irklavimo vicečempionas (1969, 1973). Lietuvos irklavimo čempionatų bronzos medalininkas: keturvietės su vairininku (1970), dvivietės su vairininku (1971). Irkluodamas aštuonvietę laimėjo Lietuvos komandinį čempionatą (1980), keturvietę su vairininku - Lietuvos maratono čempionatą (1974). SSRS aštuonvietės ir keturvietės su vairininku irklavimo taurės laimėtojas (1974), SSRS aštuonvietės irklavimo čempionatų bronzos medalininkas: aštuonvietės (1974) ir keturvietės be vairininko (1975). SSRS tautų spartakiadoje aštuonvietės irklavimo varžybose užėmė 2 vietą, keturvietės be vairininko - 3 vietą (1975). 3 kartus laimėjo „Griunau“ regatą (1975). Vėliau dirbo teisininku Airijoje, 2008-2011 m. - Šveicarijoje, nuo 2015 m. - Vokietijoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

E.Berentas. 1937 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1888 11 09 Simanėliškių dvare (Kisiniškių k.), Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1950 11 13] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1919 02 05. Kaip karo valdininkas paskirtas į Kauno komendantūros atsargą. 1919 06 17 paskirtas į Vilkaviškio komendantūrą. 1920 05 02 perkeltas į I ats. batalioną. Už pasižymėjimą mūšiuose 1920 08 21 pakeltas į karininkus, suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 01 30 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1923 05 18 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.1923 12 31 perkeltas į Karo mokyklą. 1926 02 16 suteiktas kapitono laipsnis. 1937 09 08 suteiktas majoro laipsnis. Mirė nuo širdies smūgio. Palaidotas Pinebergo (Vokietija) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1920), DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1929), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigžde.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotr. iš: Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953, T. 2, 2002, p. 168.


[gimė 1906 03 15 Kisiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1960 03 26 Maince (Vokietija)] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio realinėje g-joje, kurią baigęs įstojo į Karo mokyklą. 1928 09 ją baigė leitenanto laipsniu. 1929 m. baigė 4 mėn. kursus prie Aukšųjų karininkų kursų. 1932 09 07 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Artilerijos skyrių ir 1933 m. tų kursų Ryšių skyrių. 1932 11 23 pakeltas į leitenantus. 1935 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Po Vokietijos kapituliacijos gyveno DP stovykloje. 1950 m. stojo į amerikiečių 4204 kuopą, kurioje tarnavo iki mirties. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1938) ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

[gimė 1906 Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1929 02 19 baigė Karo mokyklą ats. leitenanto laipsniu. Nuo 1930 m. tarnavo Vilkaviškio policijoje. 1937 m. pasienio policijos Ukmergės baro vachmistras, 1939 m. Utenos aps. pasienio policijos vachmistras.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

[gimė 1900 04 25 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, Lietuvos TSR nusipelnęs ekonomistas (1965).

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=948

[gimė 1957 10 03 Alksnėnų k., Vilkaviškio r.] - projektuotojas - dizaineris, medžio drožėjas. Baigęs Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą, toliau mokėsi Kaune. Dar mokydamasis įniko piešti. Grįžęs iš sovietinės armijos pradėjo dirbti Vilkaviškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato meno dirbtuvėse. Jas uždarius, ėmė dirbti savarankiškai. Gamino įvairius namų apyvokos daiktus, baldus. Vėliau pastebėjo, kad per įvairias šventes ir muges žmones ypač domina mediniai žaislai. Po truputį perprato jų gamybos paslaptis. Nuo 2003 m. pradėjo dirbti žemės ūkio kooperatyve „Senoji kryžkelė“ įkurtame žaislų gamybos ceche projektuotoju - dizaineriu. Dažniausiai šią produkciją perka Vakarų Europos verslininkai: danai, olandai, belgai, vokiečiai.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė / [sudarytojas Algimantas Sakalauskas]. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006. - 135 p.
2.    Mičiulienė E. Žaislai iš Alksnėnų keliauja pas belgų ir olandų vaikus (2005) Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=948

Nuotr. iš: http://bernotaitisb.tripod.com/id1.html


[gimė 1942 03 11 Kisiniškių k., Vilkaviškio r.] - dailininkas. 1975 m. baigė LTSR valstybinio dailės instituto pedagogikos f-tą. Nuo 1967 m. gyvena Raseiniuose. Dailės parodose dalyvauja nuo 1980 m. Dailininkas nuolat rengia personalines parodas, jo kūriniai eksponuoti ne vien Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, daugelyje Rusijos miestų, Suomijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Benine. Dabar jam siūloma dalyvauti parodoje Italijoje. B.Bernotaičio darbų yra įsigiję kolekcionieriai ir meno mylėtojai įvairiuose kraštuose.

[gimė 1890 12 25 Vilkaviškyje} - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1912 m. Sankt Peterburge baigė g-jos 4 klases. Nuo 1913 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1914 m. baigėŽitomyro praporščikų mokyklą. 1916 07 05 suteiktas paporučikio laipsnis. 1919 11 02 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919 12 14 nustatytas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 11 15 perkeltas į Atsargos batalioną, paskirtas 2 kuopos jaun. karininku. 1921 03 21 už melagingas žinias, kad Rusijos kariuomenėje buvo poručikas, pažemintas į eilinius, nubaustas 6 mėn. kalėjimo ir 1922 m. pašalintas iš kariuomenės.

Nuotrauka iš http://www.fklietava.lt/naujiena/849/rubrika-pazintis-su-fk-lietava-treneris-marius-bezykornovas

[1976 08 22 Kybartuose, Vilkaviškio r.] - futbolininkas. 1994 m. žaidė Klaipėdos „Jogintos“, 1995 - 2004 Kauno „FBK“, 2005 m. Vilniaus „Žalgirio“, Klaipėdos „Atlanto“, 2006 m. - Kėdainių „Nevėžio“ klubų komandose (> 290 rungtynių, 65 įvarčiai). 6 kartus (1999 - 2004) Lietuvos čempionas. 7 kartus (1997 - 1998, 2003) atstovavo Lietuvos rinktinei, įmušė 2 įvarčius. 2007 m. žaidė Šilutės „Šilutės“, 2008 m. - SK „Blazma“ (Rėzeknė, Latvija). Tauragės „Tauro“, 2009 m. - Kauno „LKKA“ ir „Teledema“ komandose. Lietuvos salės futbolo rinktinės narys, žaidžia Kauno „Nautaros“ komandoje.

Nuotrauka iš Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 167 psl.

[gimė 1910 09 27 Kybartuose - 2003 Vilniuje] - istorikas, istorijos daktaras (1974). 1946 m. baigė Vilniaus un-tą. 1944 m. Vilniaus un-to, nuo 1946 m. Vilniaus ped. in-to dėstytojas, profesorius (1975). Paskelbė veikalų iš XIX a. II pusės agrar. santykių ir valstietijos istorijos, kapitalistinio gamybos būdo ir kapit. santykių įsigalėjimo Lietuvos kaime: „1863 metų sukilimas Lietuvoje“ (1958), „Žemės kreditas Lietuvoje“ (1973); monografinio pobūdžio straipsnių iš Rusijos patvaldystės agrar. politikos ir socialinės ekonominės istorijos Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
3.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
4.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 167 psl.
5.    Leonas Bičkauskas-Gentvila. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba