icon-sitemap

[gimė 1779 Triduonių dvare, Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1885 02 01 Žitomire] - Lietuvos ekonomistas. Mokėsi domininkonų mokykloje ir Vilniaus aukštojoje mokykloje. 1805 - 1830 Kremenčiaus licėjaus prigimtosios teisės ir politikos ekonomijos profesorius. Išsp. „ O wplywie systematow podatkowania na stan zamožnošči i ich byt polityczny“ (1816).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.3: Birulė – Chromotipija. - 1954. - 543,[1] p.

[gimė 1911 09 22 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1937 11 01 ginklų dirbtuvių tarnautojas, nuo 1938 11 01 - medžiagų sandėlio raštininkas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotr. iš Vilkaviškio VB archyvo.

[gimė 1956 05 03 Karklinių k., Vilkaviškio r.] - tautodailininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Keturvalakių mokyklą. Nuo 1981 m. Dirbo Lukšių kolūkyje. 1997 - 2000 Šakių rajono savivaldybės meras, 2000 m. UAB „Energija“ direktorius statybai, nuo 2000 m. Lukšių seniūnijos seniūnas. Drožinėti pradėjo nuo 13 metų. Mokėsi Kauno suaugusiųjų vakarinėje dailės mokykloje. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. Yra Šakių rajono tautodailininkų draugijos „Dailius“ pirmininkas, vadovauja Zyplių dvaro atstatymo darbams. Dalyvavo 20 respublikinių ir 9 užsienio pleneruose (Vengrijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir kt.). Sukūrė apie 100 monumentalių darbų iš akmens, 300 kamerinių medžio ir 220 kamerinių akmens skulptūrų, 70 monumentalių medžio koplytstulpių, 20 tapybos darbų. Zyplių dvaro arklidėse įkūrė meno galeriją. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos kūrėjų asociacijos narys.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[g. 1958 03 22 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – chorvedys ir pedagogas. Mokydamasis Kybartų vidurinėje mokykloje, pas Z. ir L. Galvydžius, R. Pakšį ir D. Šurmaitienę mokėsi ir muzikos. Baigęs vidurinę mokyklą, 1976–1980 m. muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1980 m. Kalvarijos ir Nemunaičių (Marijampolės r.) vidurinių mokyklų muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų chorų vadovas. Dirbdamas Kalvarijos vidurinėje mokykloje, suorganizavo vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių mišrųjį chorus, pučiamųjų orkestrą ir skudučių ansamblį. Minėtus kolektyvus parengdavo rajoninėms ir zoninėms dainų šventėms, konkursuose laimėdavo prizinių vietų. Vaikų choras dalyvavo 1985 m. ir 1987 m. respublikinėse dainų šventėse, keletą kartų koncertavo Suvalkų krašte. Taip pat vadovavo „Orijos" fabriko, rajono žemės ūkio susivienijimo klubo ir kultūros namų mišriesiems chorams, pučiamųjų orkestrui. Vien 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei parengė Kalvarijos kultūros namų ir vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestrą, vaikų chorą ir kultūros namų mišrųjį chorą.

[gimė 1895 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1983 11 15] – savanoris kūrėjas. Mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1886 03 23 Rimavickų k. (dabar Rimavičių), Gižų vls., Vilkaviškio r. – 1958 16 18] –savanoris kūrėjas, vaistininko padėjėjas. 1894-1896 m. lankė Rimavickų dviklasę pradinę mokyklą. Nuo 1907 m. pradėjo privačiai mokytis ir išlaikė 4 klasių egzaminus Marijampolės gimnazijoje. Išvyko į Rusiją ir Kurske Geizlerio vaistinėje atliko vaistinės mokinio praktiką. 1916 m. Charkovo universitete išlaikė vaistininko padėjėjo egzaminus. 1917 m. išvyko į Krymą ir dirbo Alupkos kurorto vaistinėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo organizuojant Centrinį kariuomenės vaistų sandėlį. K. Civinskas turėjo kapitono laipsnį. Demobilizuotas iš kariuomenės 1923 m. Gižuose įsteigė vaistinę ir joje dirbo iki 1944 m. Traukiantis vokiečiams ir vykstant mūšiams vaistinė buvo subombarduota, o K. Civinskas sužeistas. 1945 m. persikė į Kybartus. Čia jam buvo pavesta atkurti sugriautą Kybartų vaistinę.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba