icon-sitemap

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Aurimas_Did%C5%BEbalis

[gimė g. 1991 06 13 Opšrūtų k., Vilkaviškio r.) –sunkiaatletis, Europos čempionas, Pasaulio vicečempionas, olimpinių žaidinių medalininkas. 2014 m. Didžbalis tapo pirmuoju Lietuvos sunkiaatlečiu, laimėjusiu medalį pasaulio čempionate. 2016 m. vasaros olimpinėse žaidynėse A. Didžbalis išrovė 177 kg ir išstūmė 215 kg bei pelnė bronzos medalį. Tai pirmasis sunkiosios atletikos olimpinis medalis, kurį iškovojo Lietuvos atstovas. 2017 m. Europos čempionate jis laimėjo rovimo rungtį su 181 kg, bet liko 4-as stūmimo pratime su 205 kg ir bendroje įskaitoje pelnė bronzos medalį. 2017 m. iškovojo sidabro medalį dvikovės (388 kg) ir bronzos medalį rovimo (176 kg) rungtyse pasaulio čempionate Anaheime JAV. 2018 m. sausio 23 d. paskelbta, kad A. Didžbalio dopingo testas čempionato metu buvo teigiamas. Jo medalių likimas bus sprendžiamas po „B“ testo rezultatų. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi“ (2003), atminimo raštu „Už nuopelnus Europos krepšiniui“ (2007), išrinktas geriausiu Klaipėdos sportininku (2010), apdovanotas KKSD medaliu „Už sporto pergales“ (2015). Geriausias Lietuvos sportininkas (2016).

[gimė 1901 m. Šikšnių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris, kūrėjas. 1908 – 1910 mokėsi Šikšnių kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo. Tarnavo sav. 1919 07 02–1922 11 16. Sav. LKKSK 1932 10 18, prot. Nr. 214. 1929 m. gyv. Pagėgių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8820, išduotas 1932 10 31.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918-1923). Prieiga internete http://www.versme.lt

Nuotr. iš: http://www.tdaile.lt/AUTORIAI/G_Didziunaityte/G_Didziunaityte.htm

[gimė 1940 01 18 Simanėliškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 2008 10 24 Vilniuje] - dailininkė stiklininkė. 1967 m. baigė LDI. Nuo 1965 m. dalyvavo dailės parodose; individualios parodos Vilniuje (1969-1970, 1981, 1983, 1991, 2003), Juknaičiuose (1986), Kaune (1996-1997). Sukūrė dekoratyvinių vazų („Kristoforas“, 1969), vazų komplektų („Laumžirgiai“ 1973, „Senolių atminimui“ 1991, „Kalnas pavasarį“ (1995), kompozicijų („Kalnų tarpekliuose“ 1983, „Skardžiai“ 1986). Sukūrė vitražų Vilniaus restorane „Erfurtas“ (1971, dabar jame biurai), „Skraidančios laumės“ Elektrėnų restorane „Perkūnkiemis“ (1975). 1974 - 1975 sukūrė dvi meninio stiklo technologijas. Kūrinių yra Lietuvos, JAV, Rusijos, Ukrainos muziejuose.

Nuotrauka iš https://www.vle.lt/Straipsnis/Pranas-Dielininkaitis-64999

[gimė 1902 05 05 Juškų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 06 Šiauliuose] - sociologas, visuomenės veikėjas. Mokėsi K. Naumiesčio dviklasėje ir vidurinėje mokykloje. 1924 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1928 m. baigė Lietuvos universitetą. Studijas tęsė Sorbonoje , ir ten 1933 06 09 gavo daktaro laipsnį. 1933 - 1940, 1941 - 1942 dėstė VDU. 1941 - 1942 Sociol. katedros vedėjas; docentas (1941). Dalyvavo studentų ateitininkų veikloje. Lietuvą okupavus SSRS, 1940 07 buvo suimtas, prasidėjus karui su kitais kaliniais išsilaisvino iš Devintojo forto. 1941 06 - 07 laikinai ėjo darbo ir socialinės apsaugos ministro pareigas Lietuvos laikinojoje vyriausybėje. Laikraščio „Į laisvę“ redaktorius (1941). Svarbus veikalas: „Mokyklos laisvė ir valstybė“ (La libertė scolaire et l‘ėtat 1933, liet. 2000). Parašė studijų apie korporatyvinę santvarką (1936), organinę valstybę (1937), socialinę katalikų doktriną (1937).

[gimė 1890 m. Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - savanoris, kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo. Mirė Sibire.


Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1882 06 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1898 m. baigė Kalvarijos vidurinės mokyklos 3 klases. Tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1908 m. Vilniuje išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui gauti. 1911 - 1916 dirbo Šmidto fabrike Kaune. 1919 08 11 kaip karo valdininkas mobilizuotas į Lietuvių kariuomenę, paskirtas į Marijampolės batalioną ūkio dalies raštvedžiu. 1923 06 15 perkeltas į šarvuotų traukinių pulką, paskirtas ūkio dalies vedėju. 1924 01 01 perkeltas į tankų batalioną, paskirtas 3 kuopos vadu. 1928 05 11 suteiktas adm. vyr. leitenanto laipsnis. 1936 12 31 dėl amžiaus paleistas į dimisiją. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928); Rusijos kariuomenėje - Šv. Stanislavo ir Šv. Anos medaliais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Nuotrauka iš Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966

[gimė 1921 01 20 Ančlaukio k., Vilkaviškio r. - 2008 Vilniuje] - Lietuvos TSR valstybės ir partinė veikėja, LTSR nusipelniusi kultūros veikėja (1971). Mokėsi ir mokytojavo Vilkaviškyje. 1958 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą. 1960 - 1976 LTSR MT pirmininko pavaduotoja, 1966 - 1976 dar ir LTSR užsienio reikalų ministrė. Nuo 1976 m. LTSR  AT Prezidiumo pirmininko pavaduotoja. 1985 m. išėjusi į pensiją kurį laiką buvo Lietuvos kraštotyros draugijos darbuotoja.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
2.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
3.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. – 437 p.

[gimė 1889 12 14 Navadolės k., Vilkaviškio aps, - 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis)] - politinis veikėjas. Leokadijos Diržinskaitės  - Pliušenko tėvas. Nuo 1911 m. Rusijos kariuomenėje dirbo rev. darbą. Spalio revoliucijos kovų Kalugoje dalyvis. 1918 m. grįžo į Lietuvą, kovojo už Tarybų valdžią, buvo išrinktas Kybartų rev. komiteto nariu. Nuslopinus Tarybų valdžią, dalyvavo pogrindinėje veikloje (jo namuose vykdavo nelegalūs part. kuopelės susirinkimai). 1940 m. išrinktas Pajevonio vls. vykd. k-to pirmininku. Hitlerininkų nužudytas.

Aistė Diržiūtė

[gimė 1991 10 18 Vilkaviškyje]. 1998-2010 m. mokėsi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. 1998 – 2005 m. mokėsi Vilkaviškio muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. 2010-2011 m. studijavo Vilniaus kolegijoje pramoginį scenos meną. Vėliau, 2011-2015 m. mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaidybos (kurso vadovai – Velta Anužienė ir Vytautas Anužis). Sukūrė vaidmenis spektakliuose Federico Garcia Lorka „Albos namai“ (2011), J.A.Herbačiauskas „Tyrų vienuolis“ (2013), K.Saja „Devynbėdžiai“ (2014), F.Dostojevskis „Pažemintieji ir nuskriaustieji (2015), pjesės skaitymuose Arne Lygre „Išnykstu“ (2013).

[gimė 1904 m., Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - savanoris, kūrėjas. 1911 – 1913 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.     Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba