icon-sitemap

Nuotrauka iš http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Laisves%20taurus%20ilgesys.pdf

[gimė 1903 09 03 Eglupių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas kankinys. Baigė vietinę pradinę mokyklą, Marijampolės g-ją, kunigų seminariją Gižuose, kurią baigė 1928 m.  Į kunigus įšventintas 1928 06 24. Vikaravo Vilkaviškyje, Prienuose. 1932 m. išvyko į Italiją. Metus pasimokęs, sugrįžo į Lietuvą.1935 m. išvyko į JAV, iki 1938 m. užsiėmė misionieriaus veikla. Sugrįžo į Lietuvą - klebonavo Barzduose iki 1945 metų pabaigos. Barzduose platino rezistencinę spaudą. Prasidėjus masiniams areštams, trumpai slapstėsi. 1943 m. pastatė naują kleboniją, nes senoji sudegė karo metu. Vėliau persikėlė į Upininkus  ir čia buvo suimtas, nuteistas ir išvežtas į Vorkutos lagerius. Atlydžio metu reabilituojamas, sugrįžta į Lietuvą, dirba Alytuje, Rumbonyse, Nemiruose (Jankų vls.). Čia netikėtai ir mirė.

Šaltiniai:
1.    Plioraitis I. Laisvės taurus ilgesys. – Kazlų Rūda, 2006. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Laisves%20taurus%20ilgesys.pdf

[gimė 1895 10 25 Kurpikų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - knygnešių rėmėjas. Jo ūkyje apsistodavo einantys į M. Lietuvą arba grįžtantys su spauda knygnešiai.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto knygnešiams. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/kybartu.html

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1946 09 04 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – fizikas, fizikos mokslų daktaras. 1953-1964 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1964-197 Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakultete studijavo astrofiziką. 1986 m. Ukrainos SSR MA vyriausiojoje astronomijos observatorijoje apgynė Lietuvos Respublikos fizikos mokslų daktaro disertaciją tema „Elektroninė kamera astronominiams tyrimams“. 1972-1987 dirbo Fizikos ir matematikos institute astrofizikinių prietaisų grupės vadovu, 1987-1993 – Fizikos instituto Astrofizikinių prietaisų laboratorijos vedėju. 1993-2001 – Fizikos instituto vyr. mokslo darbuotojas, 1993-1998 – AB „Unifa“ direktorius, 2002-2006 - Fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas, nuo 2007 m. – Fizikos instituto Optinių dangų laboratorijos vedėjas. 1997 m. įsteigė optinių komponentų lazeriams ir lazerinėms sistemoms gamybos įmonę, kuriai vadovavo iki 2014 m. Lietuvos lazerių asociacijos valdybos narys. PKD Mokslininkų fondo ir premijos gabiausiems Kybartų gimnazistams steigėjas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas : Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius : Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://literaturairmenas.lt/2012-07-06-nr-3387/1393-literatura/2167-vilmantas-krikstaponis-per-literatura-skleides-laisvaja-minti

[gimė 1887 06 18 Žaliosios k., Vilkaviškio aps. - 1937 08 03 Kaune] - literatūralogas, romanistas. Mokėsi Kauno ir Marijampolės g-jose, studijavo Varšuvos , Paryžiaus, Romos ir Maskvos universitetuose. Nuo 1920 m. Dėstė literatūrą Kauno aukštuosiuose kursuose. 1922 m. įkurtame universitete ėjo docento pareigas, o nuo 1924 m. - profesorius. Nuo studijų laikų bendradarbiavo lietuvių ir rusų spaudoje, nuo 1931 m. - „Lietuviškoje enciklopedijoje“. 1931 m. redagavo „Vagos“ žurnalą. Parašė ir išleido „Literatūros įvadą“ (užsienio lit.), „Prancūzų literatūros istorijos“ du tomus, knygas apie rašytojus: „Anatolijus Francas“, „Volteras“ ir kt., apysaką „Vytukas“, dedikuotą mirusiam sūnui ir keletą novelių.

Šaltiniai:
1.    Bartkus, Gvidonas. Vladas Dubas – literatūros ir kultūros istorikas: gimimo 100-ąsias metines minint // Kultūros barai. – 1987, Nr. 6, p. 56–59.
2.    Krikštaponis V. Per literatūrą skleidęs laisvąją mintį// Literatūra ir menas . – 2012-07-06, Nr. 3387.
3.    Vladui Dubui – 120 // Laikinoji sostinė. – 2007, birž. 16, p. 10.
4.    Namas Aušros g. 37 įtrauktas į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą] // Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 198.
5.    Vlado Dubo nuotrauka ir ranka rašyta autobiografija: Nuotraukos pavadinimas: Vladas Dubas (1887– 1937) – literatūros ir kultūros istorikas, Aukštųjų kursų lektorius, Lietuvos universiteto profesorius. Prieiga internete http://galerija.ktu.lt/index.php/Kita/Muziejus/Parodos/Lietuvos-universiteto-k-r-jai-Auk-t-j-kurs-lektoriai/Dubas-1

[gimė 1900 03 19 Bajorų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1976 Vilkaviškyje] - savanoris.

Šaltiniai:
Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009. – p. 76.

[gimė 1896 Bajorų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

Nuotrauka iš http://suduvis.lt/2014/01/03/sausio-4-diena-jaunatis/

[gimė 1944 01 04 Strazdynės k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - kultūristas, treneris, SSRS sporto meistras (1989). 1964 m. baigė Kauno technikos mokyklą. Nuo 1990 m. Kauno VŠĮ „Sporto olimpas“ treneris. 3 kartus Lietuvos kultūrizmo čempionas (sv. Kategorija iki 80 kg. - 1971, 1988, 1989), Lietuvos jėgos daugiakovės 2 kartus čempionas (iki 82,5 kg - 1982, 1983). 1989 SSRS kultūrizmo 2 kartus čempionas (sv. Kategorija 80 kg ir absoliutusis). Tarpt. varžybų „Trener“ Slovakijoje (1985), „Neubrandenburg“ Vokietijoje (1989) ir „E. Sandov“ Čekijoje (1987) laimėtojas. IFBB pasaulio veteranų kultūrizmo čempionatų dalyvis: 1992 m. užėmė 4 vietą, 1993 - 12 vietą. Apdovanotas KKSK medaliu „Už aukštus sportinius pasiekimus“ (1989), EBFF aukso medaliu (2005), IFBB pažymėjimu už nuopelnus (1991).

Andrius Dubinskas

[gimė 1868 11 20 Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1945] - teisininkas, publicistas. 1880 - 1886 mokėsi Marijampolės g-joje, 1887 - 1891 Seinų kunigų seminarijoje, 1891 - 1895  Petrapilio dvasinėje akademijoje. Baigęs teologijos mokslus į kunigus nesišventė, o pradėjo Petrapilio universitete teisės studijas, kurias baigė 1901 m. Lietuvių spaudoje bendradarbiavo nuo 1890 m. „Ūkininke“, „Varpe“, „Vienybėje Lietuvininkų“, „Tėvynės sarge“, „Apžvalgoje“, „Vilniaus žiniose“, „Draugijoje“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Terleckas, Vladas (1939-). Lietuvos bankininkai: gyvenimų ir darbų pėdsakai, [Lietuvos banko1918-1940 / Vladas Terleckas. - Vilnius: [Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos sk.], 2001.
2.    Andrius Dubinskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrius_Dubinskas

[gimė 1886 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1893-1895 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1922 04 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - inžinierius, aviacijos sportininkas. Baigęs Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, 1941 m. VDU studijavo architektūrą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į JAV. Detroite, MI, studijavo inžineriją. Dar Lietuvoje įsijungė į oro skautų veiklą. Detroite ilgus metus buvo tuntininkas. Užsiiminėjo aviacijos sportu. Rašė į amerikiečių ir lietuvių spaudą apie Lietuvos aviacijos istoriją. Gilinosi į teorinę aviaciją, gamino modelius. Teisėjavo aviacijos modelių varžybose Detroite ir pasaulio pirmenybėse Muncie, IN.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba