icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.vlk.mf.vu.lt/darbuotojai/doc-dr-regina-emuzyte/

[gimė 1955 03 21 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – gydytoja, pediatrė, alergologė ir klinikinė imunologė. 1962-1973 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. Su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojos-pediatrės specialybę. 1980 – 1985 m. dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI jaunesniosios mokslinės bendradarbės pareigose. R. Ėmužytė - vaikų alergologijos mokslo krypties pradininkė Lietuvoje. Pirmoji Lietuvoje ir tuometinėje Sovietų Sąjungoje įdiegė enzimoimuninę imunoglobulino E diagnostiką ir nustatė mažų vaikų atopinės bronchų astmos rizikos žymenis. 1984 metais apgynė medicinos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Sergančių kartotinėmis užtrukusiomis kvėpavimo takų ligomis mažų vaikų alergizacijos požymiai ir prostaglandinų kiekis“. 1985 – 1991 m. dirbo vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigose SAM Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos MTI. 1991 – 2002 m. Regina Ėmužytė dirbo VU Medicinos fakulteto Pediatrijos centre vyresniosios mokslo darbuotojos pareigose. Nuo 2002 m., reorganizavus VU Medicinos fakultetą, iki šiol dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje vyresniosios mokslo darbuotojos pareigose.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1905 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – žydų rašytojas. 1912-1913 lankė Virbalio triklasę pradinę mokyklą. 1919-1924 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje. Nuo 1924 m. mokytojavo. Rašė eilėraščius ir prozą hebrajų, lietuvių ir žydų kalbomis. Išvertė iš lietuvių į hebrajų kalbą L. Giros „Kitados“, Maironio „Mano gimtinė“ ir keliolika dainų; iš lietuvių į žydų kalbą kai kuriuos V. Krėvės kūrinius; išvertė iš hebrajų kalbos į lietuvių kalbą Bialiko „Kūdra“, „Pernykščiai stiebai“, Černiachovskio „Meilės pasiuntiniai“, Manė „Ant Vilniaus kalnų“, Šneuro „Vilnius“ (poema), „Mandolinos garsai“, „Viduramžiai artinas“; išvertė į lietuvių kalbą žydų autorių (Goldšmito, Stokio, Zako, Naiduso ir kitų) kūrinių daugiausia lietuviškąja ir Vilniaus tematika.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba