icon-sitemap

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Sonia_Gaskell

[gimė 1904 04 14 Vilkaviškyje - 1974 07 09 Paryžiuje] - choreografė, Olandų Nacionalinio baleto įkūrėja. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą su šeima išvyko į Charkovą (Ukraina). Ten ji mokėsi baleto paslapčių. Pasibaigus karui Sonia grįžo į Vilkaviškį. Iš čia emigravo į Palestiną. Balerina tobulinosi Paryžiuje, šoko su garsiausiais to meto šokėjais. Ištekėjusi už olando, atvyko į Amsterdamą ir čia įkūrė baleto mokyklą.

Nuotrauka iš http://kdfm.limis.lt

[gimė 1906 10 15 Paršinskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1944 06 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje, buvo ateitininkų kuopos vicepirmininkas. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulko kuopos vadu. 1940 10 05 paskirtas 2 kulkosvaidžių kuopos vadu. 1941 06 14 suimtas Varėnoje, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 metams, perkeltas į Taišetlagą, Irkutsko sr. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Vincas Gavėnas. Prieiga internete http://kdfm.limis.lt/laikotarpis/perziura/-/exhibit/preview/60000002818654?s_id=27VtmXnb00Luii9V&s_ind=898&valuable_type=EKSPONATAS

Nuotrauka iš http://genocid.lt/datos/gavenas.htm

gimė 1911 02 19 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1995] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Studijavo VDU. 1938 03 05 paskirtas Kauno šaulių rinktinės 4 Aleksoto šaulių būrio vadu. 1940 07 11 suimtas Vilniuje, kalintas Marijampolėje. 1941 05 24 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerio. Apdovanotas DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1932).

Šaltiniai:
1.    VYTAUTAS VITALIUS GAVĖNAS-VAMPYRAS. Prieiga internete http://genocid.lt/datos/gavenas.htm

[gimė 1898 Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1939 07 29] - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus ; [sudarė Danutė Ardzijauskaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 128 p. : iliustr., faks., portr. ; 22 x 31 cm. - Bibliogr.: p. 126 (12 pavad.)

Gimė 1904 04 09 Vinkšnupių dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 04 15. Sav. 1937 02 10 LKKSK, prot. Nr. 365. 1937 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9928, išduotas 1937 04 19. Palaidotas Gižų kaimo kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009. – p. 17.

Nuotrauka iš http://suduvis.lt/2013/11/01/lapkricio-2-diena-delcia/

[gimė 1912 11 02 Kybartuose, Vilkaviškio vls.] - zoologė. 1938 m. baigė VDU. 1945 - 1947 dėstė VU, 1947 - 1952 - Klaipėdos mokytojų institute, 1947 - 1951 Gamtos mokslų skyriaus dekanė, Biologijos ir geografijos katedros vedėja. 1953 - 1985 dėstė VPI, 1954 - 1961 Zoologijos katedros vedėja, docentė (1958). Nustatė žuvų parazitų faunos rūšinę sudėtį (131 rūšis). Parašė knygas: „Kuršių marios“ (su kt., 1959, rusų k.; LSSR valst. premija 1960), „Bestuburių filogenija“ (1964), „Zoologijos terminų aiškinimai“ (1974), „Zoologo ABC“  (su J. Lukšėnu, 1997).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 471 psl.
3.    Biologijos ir chemijos katedra. Istorija. Prieiga internete https://leu.lt/lt/gmtf_biologijos_chemijos_katedra/bk_apie_mus/bk_istorija.html
4.    Sabina Gecevičiūtė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Sabina_Gecevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97

[gimė 1895 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1970] – savanoris, kūrėjas. 1905 m. mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo ir grįžo į gimtąjį Virbalį. Mirė 1970 m., palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vytautas Geležiūnas

[gimė 1907 05 28 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1991 01 26 Skuode] - futbolininkas, teisėjas. Žaidė 1924 - 1926, 1930 - 1933 Kybartų „Sveikatos“, 1927 - 1929 Kauno „LFLS“, 1934 - 1940 Kauno, „MSK“ 1941 m. Kauno „Spartako“, 1941 - 1943 Kauno „Perkūno“, 1945 - 1950 Tauragės komandose, buvo komandų kapitonas ir vadovas. Lietuvos čempionas (1934, su Kauno „MSK“), vicečempionas (1928, 1929, su LFLS; 1948, su Tauragės „Žalgiriu“). 19 kartų (1932, 1937 - 1940) atstovavo Lietuvos futbolo rinktinei, gynėjas, įmušė 1 įvartį. 1937 m. dalyvavo Lietuvos futbolo rinktinės pasaulio čempionato rungtynėse (Lietuva - Latvija 2:4).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vytautas Geležiūnas. Prieiga internete http://lfe.lt/Vytautas-Gele%C5%BEi%C5%ABnas/asmuo-1000

Nuotrauka iš: http://www3.lrs.lt/docs2/UYWNHFYL.PDF

[gimė 1927 02 14 Šilbalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2006 12 27 Jonavoje] - poetė, mokytoja. 1948 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau Šiaulių mokytojų institute, kurio nebaigė dėl arešto. 1966 m. Marijampolės pedagoginėje mokykloje įgijo vaikų darželio auklėtojos specialybę. 1953 m. suimta už eilėraščių rašymą į pogrindinę spaudą (Tauro apygardos partizanų laikraščius „Partizanas“ ir „Laisvės žvalgas“). Kalėjo Taišeto ir Mordovijos lageriuose. Paleista 1956 m. 1948 - 1952  dirbo Vilkaviškio rj. Gražiškių vid. mokykloje mokytoja, 1966 m. - Viešvilės vaikų namuose auklėtoja, 1967 - 1968 - Kauno Nr. 21-ojo lopšelio - darželio auklėtoja, 1968 - 1982 - Jonavos vaikų lopšelio - darželio „Azotas“ auklėtoja. 1992 - 1993 buvo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio (Jonavos rj. skyriaus) sekretorė, 1994 - 1996 Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos sekretorė. Knygų „Surakinta jaunystė“ (1997) ir „Nuskriek dangum į mano tėviškėlę“ (2007) autorė. Paskelbė straipsnių ir eilėraščių rajoniniame laikraštyje „Jonavos balsas“, eilėraščių paskelbė knygoje „Tremtinio Lietuva“ (1990, p. 168-171). Mirė Jonavoje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – p. 376.
2.    Simanaitis, E. Liuda Gelgotaitė-Puniškienė (1927-2006)/ Varpas. Nr. 5(151), p. 4-5. Prieiga internete http://www3.lrs.lt/docs2/UYWNHFYL.PDF

Nuotrauka iš http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98214&p_k=1

[gimė 1882 Vilkaviškio aps.] - amatininkas, visuomenės veikėjas. Į Lietuvos Steigiamąjį Seimą išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje kaip LSLDP atstovas pagal partinį sąrašą. Steigiamasis Seimas priklausė LSLDP frakcijai, LVS ir LSLDP frakcijų blokui.

Šaltiniai:
1.    Gencevičius Kazys, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. - Klaipėda, 1924, p. 20.
2.    Selenis V., Gencevičius Kazys, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas/ sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis. -  Vilnius, 2006, p. 150.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba