icon-sitemap

[gimė 1909 11 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1970 01 30 Pensilvanijoje (JAV)) - inžinierius, lauko tenisininkas. 1927 m. baigė „Žiburio“ komercijos g-ją Kybartuose. Vėliau studijavo Lietuvos universiteto Technologijos fakultete. Dirbo Tabako fabrike inžinieriumi, Finansų ministerijoje braižytoju, mašinų gamyklos direktoriumi. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia 4 mėnesius vokiečių kalintas. Po karo dirbo UNRRA, vėliau IRO įstaigose. 1950 m. persikėlė į JAV. 1955 m. New Hampshire universitete Durhame gavo elektrotechnikos bakalauro laipsnį. Aktyviai sportavo. 1933 m. Lietuvos lauko teniso pirmenybėse laimėjo II vietą, 1934 - 1940 atstovavo Lietuvai tarpt. Lauko teniso varžybose. 1954 m. laimėjo Doverio lauko teniso pirmenybes. 1995 m. Palangoje artimųjų iniciatyva surengtas F. Giedrio 12 - 15 m. berniukų teniso taurė turnyras (taurę laimėjo vilnietis A. Labunskas).

Šaltiniai:
Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Giedrys Feliksas. Prieiga internete http://www.lse.lt/index.php?2372381274

Pulkininkas leitenantas V.Giedrys. 1928 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1894 03 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1955 03 14 Vilniuje] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1916 01 01 įstojo į Vilniaus karo mokyklą, kurią 1916 05 01 baigus suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 19 pakeltas į paporučikius. Dalyvavo I pasaul. karo kovose su vokiečiais. 1919 11 22 suteiktas kapitono laipsnis. 1923 05 18 pakeltas į majorus. 1926 02 pakeltas į pulkininkus leitenantus, 1928 11 pakeltas į pulkininkus. 1930 06 19 baigė Aukštesniuosius kariuomenės viršininkų kursus, 1932 09 01 perkeltas į Vytauto Didžiojo karininkų kursus, paskirtas Inžinerijos skyriaus inspektoriumi, 1934 05 14 baigus Vytauto Didžiojo karininkų kursų Generalinio štabo skyrių suteiktas generalinio štabo karininko teisės, perkeltas į I pėstininkų divizijos štabą, paskirtas jo viršininku.

[gimė a. 1835 Būdviečių - Gudelių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - a. 1896 Lankeliškiuose] - kunigas. Baigė Marijampolės progimnaziją ir Seinų kunigų seminariją. 1866 - 1873 Veiverių pedagoginių kursų kapelionas. Tikybą dėstė rusų kalba. 1873 m. pasitraukė iš kapeliono pareigų ir daug metų klebonavo Ūdrijoje, Lankeliškiuose.

Majoras E.Gincas. 1930 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1891 08 18 Vilkaviškyje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1917 07 01 baigė Garčinos praporščikų mokyklą. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais, buvo sužeistas. 1923 05 18 pakeltas į kapitonus. 1928 02 16 paskirtas 2 bataliono vadu. 1928 11 23 pakeltas į majorus. 1931 08 29 išklausė Aukštesn. karininkų kursus. 1935 08 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus ir pačiam
prašant paleistas į atsargą. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1919), Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=11077

[gimė 1934 07 07 Pilviškių k., Vilkaviškio aps.] - sporto organizatorius, futbolo treneris, teisėjas. LTSR nusipelnęs treneris (1989), Respublikinės kategorijos teisėjas (1969). 1957 m. baigė LVKKI. 1956 - 1966 žaidė Vilkaviškio futbolo komandose. 1957 - 1963 Vilkaviškio Salomėjos Nėries vid. mokyklos kūno kultūros mokytojas, 1964 - 2000 Vilkaviškio rajono švietimo skyriaus sporto mokyklos direktorius, futbolo treneris. Išugdė perspektyvių futbolininkų, žaidusių Lietuvos moksleivių rinktinėse, „Žalgirio“ meistrų komandoje. 1968 - 1989 teisėjavo Lietuvos futbolo čempionatuose. „Nemuno“ draugijos Teisėjų kolegijos pirmininkas (1970-1974). 1991 m. dalyvavo kuriant LR tipinius sporto mokyklų nuostatus. Apdovanotas KKSD medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1994).

[gimė 1902 05 10 Juodupėnų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps.] - teisininkas, karininkas. Baigė Marijampolės g-jos 6 klases. 1925 11 01 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo m-lą. 1927 02 16 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. Šaulių sąjungos narys, Utenos - Zarasų šaulių rinktinės vado padėjėjas. Nuo 1932 m. mokėsi VDU Teisių fakultete.

Nuotrauka iš https://www.aukuras.org/prof-dr-ruta-girdzijauskiene

[gimė 1964 06 15 Kybartuose, Vilkaviškio r.] - Lietuvos respublikos edukologijos mokslų daktarė. Mokėsi Kybartų (Vilkaviškio r.) K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1982-1987 studijavo Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultete. R. Girdzijauskienės mokslinių interesų sritys- muzikinis ugdymas, kūrybiškumo ugdymas, muzikos mokytojų rengimas. 2001 m. lapkričio 15 d. apgynė Lietuvos respublikos edukologijos mokslų daktaro disertaciją „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla“. 2005 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Paskelbė 40 mokslinių straipsnių 30 metodinių straipsnių. Išleido 6 mokslines ir metodines knygas, tarp jų monografiją „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla“ (2004), metodines knygas „Vaikas. Muzika. Kūryba.“ (2003), „Ant muzikos sparnų“ (2004), „Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose metodika“ (2013) ir kt. Muzikos vadovėlių komplekto ir interaktyvių pamokų pradinėms klasėms „Vieversys“ bendraautorė. Perskaitė daugiau kaip 20 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Olandijoje, Graikijoje, Kipre, Vokietijoje, Estijoje, Ispanijoje, Škotijoje, Kroatijoje ir kt.

Nuotrauka iš http://www.elta.lt/olimpiada2008/maximage.php?ItemId=116369&Type=news_big

[1959 02 04 Virbalyje. Vilkaviškio aps.] - nusipelnęs kūno kultūros ir sporto veikėjas (1988). Neregys (B1). 1985 m. baigė ŠPI Tiflopedagogikos fakultetą. 1977 m. SSRS lengvosios atletikos čempionas (60 m bėgimas). Europos lengvosios atletikos čempionate 1977 m. Krokuvoje (Lenkija) užėmė 3 vietą (šuolis į tolį), 1985 m. Romoje (Italija) - 1 vietą (ieties metimas ir šuolis į tolį), 1987 m. Maskvoje (Rusija) - 1 vietą (ieties metimas ir penkiakovė), 1993 m. Dubline (Airija) - 1 vietą (ieties metimas), 1995 m. Valensijoje (Ispanija) - 1 vietą (ieties metimas) ir 2 vietą (penkiakovė), 1997 m. Ričonėje (Italija) - 1 vietą (ieties metimas), 1999 m. Lisabonoje (Portugalija) - 2 vietą (ieties metimas), 2001 m. Balstogėje (Bialystok, Lenkija) - 2 vietą (ieties metimas), 2005 m. Espe (Espoo, Suomija) - 5 vietą (ieties metimas). Pasaulio lengvosios atletikos čempionate 1986 m. Geteborge (Švedija) - 1 vietą (trišuolis iš vietos, pasaulio rekordas), 2 vietą (ieties metimas ir penkiakovė), 3 vietą (šuolis į tolį), 1994 m. Berlyne (Vokietija) - 2 vietą (ieties metimas), 1998 m. Madride (Ispanija) - 3 vietą (ieties metimas), 2002 m. Lilyje (Prancūzija) - 3 vietą (ieties metimas), 2006 m. - Asene (Olandija) - 5 vietą, pasaulio jėgos trikovės čempionate 2000 m. Arnheme (Olandija) - 2 vietą, 2003 m. Česke Budejovicuose (Čekija) - 3 vietą. VIII parolimpinėse žaidynėse (1988 Seulas, P. Korėja) iškovojo du aukso medalius (ieties metimas ir penkiakovė), IX (1992 Barselona, Ispanija) - sidabro medalį (penkiakovė), X (1996 Atlanta, JAV) - sidabro medalį (ieties metimas), XI (2000 Sidnėjus, Australija) - 4 vietą (ieties metimas), XII (2004 Atėnai, Graikija) - 6 vietą (ieties metimas).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1961 10 26 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – technikas-mechanikas. 1968-1979 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1984 m. baigė Kauno politechnikumą įgydamas diplomą su pagyrimu. 1984-1987 studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute. Nuo 2002 m. iki šiol – „Vilkastos“ parduotuvės Vilkaviškyje direktorius. Aktyvus Kybartų miesto gražinimo akcijų dalyvis, Eucharistinio Išganytojo bažnyčios atnaujinimo ir sutvarkymo, varpų nuliedinimo iniciatorius 2006 m. ir kt. Pasaulinės Kybartų draugijos narys nuo 2009 09 19.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1961 03 10 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – smuikininkė. 1968-1979 mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje mokykloje – smuiko klasės specialybė. 1979-1982 Lietuvos valstybinės konservatorijos (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Klaipėdos fakultete studijavo liaudies instrumentų orkestrinį dirigavimą (nebaigtas aukštasis). Nuo 1991 m. – Kybartų kultūros centro akompaniatorė, nuo 2001 m. iki šiol – liaudiškos muzikos kapelos „Žemyna“ vadovė. Kartų su „Žemynos“ kolektyvu 2004- 2017 dalyvavo respublikinėse kapelų šventėse-varžytuvėse „Grok Jurgeli“, 2012 m. ir 2014 m. Tapo Sūduvos krašto laureatais. LRT laidos „Duokim garo“ (2004, 2005, 2014, 2015), tradicinės kapelų šventės „Suvalkietiškas kiemas“ (2007-2016), Lietuvos dainų šventės Ansamblių Vakarų krašto dainų šventės dalyviai (2010). 2009 m. „Žemynos“ kolektyvui suteikta II meninio lygio kategorija. . 2016 m. išleista pirmoji kompaktinė plokštelė. Nuo 2001 m. kolektyvas dalyvauja tarptautiniuose projektuose užsienyje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba