icon-sitemap

Nuotrauka iš: http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Gra%C5%BEulis_Juozas

[gimė 1906 09 09 Simanėliškių k., Vilkaviškio aps. - 1985 12 05 Žiežmariuose] - poetas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje, baigė mokytojų kursus. 1947 m. areštuotas ir nuteistas 25 metams, kalėjo Karagandos, Olžeraso ir kt. lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Eiliuoti pradėjo g-joje. Pokario metais jo eilėraščiai plito nuorašais lageriuose ir Lietuvoje, juos dainavo partizanai ir kaliniai. Išleistas eilėraščių rink. „Prarastos dienos“ (1988, su kontrafakcine 1957 data) ir eilių bei poemų kn. „Mirties angelui praskridus“ (1995), „Vienišiaus keliu“ (2001).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius: Vilspa). - 163, [1] p.
2.    Gražulis Juozas. Prieiga internete http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Gra%C5%BEulis_Juozas

[gimė 1953 04 12 Garšvinų k., Vilkaviškio aps.] - kritikas, vertėjas. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, „Vagos“ leidyklos darbuotojas. Periodikoje paskelbė apsakymų, straipsnių, recenzijų, išvertė kritikos kn. „Šiuolaikinės rusų literatūros problemos“ (1987), A. Gaidaro apsakymų.

Šaltiniai:
1.    Stonkai. In memoriam: Antanas Grėbliūnas (1948-2013) : [nekrologas] / Laima ir Aleksandras Stonkai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, spal. 10, p. 2.

Nuotr. iš: http://www.vilkaviskiopilieciams.lt/v2/images/stories/agreimas.jpg

[gim 1938 06 13 Uosių k., Vilkaviškio r.] – inžinierius elektrikas, 1992 – 1996 kadencijos Seimo narys. 1982 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (Dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) įgijo inžinierius elektriko specialybę. 1953-1962 m. dirbo Vilkaviškio melioracijos statybos valdyboje darbininku, nuo 1962 iki 1992 m. - Žemės ūkio technikos įmonėje inžinieriumi, darbų vykdytoju, meistru, valdytojo pavaduotoju, o nuo 1992 m. - Autotransporto įmonės "Giedriai" direktoriumi. Nuo 1968 m. – TSKP narys, 1989 – 1990 – savarankiškos LKP narys, nuo 1990 m. – LDDP narys, 2001 m. sujungus LDDP ir LSDP, tapo LSDP nariu. 1992 m. į Seimą išrinktas Vilkaviškio rinkiminėje apygardoje Nr. 68. Visą kadencijos laiką priklausė LDDP frakcijai. 1996 m. baigęs kadenciją Seime A.A. Greimas balotiravosi 1996 m. ir 2000 m. Nuo 1997 m. A. A. Greimas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. 2000–2004 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 2011–2013 m. savivaldybės meras. Jis taip pat – LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotojas.

[gimė 1891 08 18 Vilkaviškyje] - Lietuvos kariuomenės karininkas.

[gimė 1893 04 25 Skerpievių k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. - 1968 11 05 Lemonte (JAV)] - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Marijampolės g-ją studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete. 1919 08 03 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1920 10 30 baigė Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą.1921 07 15 pakeltas į vyr. leitenantus. 1923 12 01 pakeltas į kapitonus 1927 08 01 - 1944 07 Varėnos valst. džiovos sanatorijos direktorius. Šaulių sąjungos narys. Birželio sukilimo dalyvis. 1944 pasitraukė į Vokietiją, iki 1949 m. dirbo gydytoju pabėgėlių stovykloje. 1949 m. emigravo į JAV. Nuo 1950 m. dirbo gydytoju Šv. Katerinos ligoninėje Niujorke. Apdovanotas DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1933).

Šaltiniai:
1.    Amerikos lietuvių gydytojų vardynas (1884-1984). – 1991. – XXII, 25 p.
2.    Jaronienė, Gražina. Lietuvos pirmajai valstybinei džiovos sanatorijai Varėnoje 75-eri// Mokslo Lietuva. – 2002, Nr. 12(258). Prieiga internete http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2002-2004/200212/20021215.htm

Juozas Grigaitis

[gimė 1903 06 21 Gaisrių k., Vilkaviškio aps. – 1974 07 26] – kunigas, teologijos mokslų daktaras, profesorius. 1923 m. baigęs Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, studijavo Kauno universiteto Teologijos - filosofijos fakultete. 1934 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją ir gavo kunigo šventinimus. Per Kauno radiją sakė pamokslus ir 1937 m. išleido knygelę „Radijo bangomis“. Daug rašė religine tematika. Paminėtini šie jo darbai: „Kas esi, kunige?“, „Per kristų, su Juo ir Jame“, Kunigas gyvenime“, „Tikėti ir netikėti“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Grigaitis Juozas. Prieiga internete http://www.jonbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai/332-grigaitis-juozas

[gimė 1899 Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1920 07 15] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 04 03 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Vilniaus karo komendantūros dalinyje - karo milicijoje (policijoje). Dalyvavo kovose prieš bolševikus ir lenkus. Žuvo 1920 m. Palaidotas Širvintų miesto kapinėse. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim..

Nuotr. iš: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/07/05/atmi_02.html

[gimė 1910 07 26 Būdežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 2008 08 15 JAV] - rašytoja. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1932 m. Kaune baigė g-ją, 1934 - 1936 studijavo VDU. Poeziją pradėjo publikuoti 1927 m. Išleido eilėraščių rink. „ Akys pro vėduoklę“ (1937). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Išleido eil. rink. „Paslaptis“ (1950), „Širdis pergamente“ (1956), „Rudens sapnai“ (1963, Draugo premija), „Trapus vakaras“ (1968), „Marių vėjui skambant“(1980, LRD premija), „Tylos duona“ (1983), rinktinę „Tylos duona“ (1991), novelių ir apysakų rink. „Veidu prie žemės“ (1962), romaną „Auksinukai“ (1995). Priklausė Lietuvos  rašytojų draugijai (1958 - 1962 v-bos narė), Lietuvos rašytojų sąjungai.

[gimė 1896 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris, kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris, kūrėjas. Mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba