icon-sitemap

[gimė 1910 09 22 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, karininkas. 1929 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. Nuo 1930 m. Kauno m. savivaldybės Kelių valdybos tarnautojas. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu ir paleistas į artilerijos karininkų atsargą. Nuo 1939 10 30 LŠS I Kauno rinktinės 5 inžinerijos šaulių kuopos narys. 1940 m. baigė VDU Teisių f-to Ekonomikos skyrių.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3. - 2003. - 399, [1] p.

[gimė 1909 01 15 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1930 10 25 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1934 07 31 baigė karininkų kulkosvaidininkų kursus. 1934 11 23 pakeltas į leitenantus. 1934 12 15 baigė automatinių pabūklų dalinių vadų kursus. 1938 11 23 pakeltas į kapitonus. 1941 06 14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilsko lagerį ir 1942 09 05 nuteistas 8 metams kalėti. 1949 06 14 iš lagerio paleistas. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
3.    Martinionis A. (1993) Lietuvos kariuomenės tragedija. Prieiga internete http://www.partizanai.org/failai/html/lietuvos-kariuomenes-tragedija.htm

[gimė apie 1840 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. - 1933] - kalbininkas, pedagogas. 1866 m. baigė Varšuvos universitetą. 1866 - 1872 lietuvių ir rusų kalbas dėstė Veiverių mokytojų seminarijoje, 1872 - 1901 mokytojavo Varšuvoje. 1876 m. parašė lietuvių - rusų kalbų žodyną (nespausdintas), kurį Peterburgo MA davė recenzuoti Antanui Baranauskui. Su J. Pajevskiu į rusų kalbą išvertė Erdmano Juliaus Šykopo lietuvių kalbos gramatiką. Ji buvo išspausdinta rusų rašmenimis.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba