icon-sitemap

Nuotrauka iš https://www.limis.lt

[gimė 1900 03 20 Ogino k., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, karininkas. Baigė du mokytojų seminarijos kursus Vokietijoje ir lietuvių kalbos, aritmetikos metodikos bei agronomijos kursus Kaune. 1925 09 07 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu, 1929 11 23 pa-keltas į vyr. leitenantus (1931 m. laipsnis pakeistas į leitenanto). Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
2.    Karininkų pakėlimai. Karys. 1919, Nr. 47, p. 789. Prieiga internete https://www.epaveldas.lt
3.    Grupė karo aviacijos karininkų prie mūrinio pastato. Prieiga internete https://www.limis.lt
4.    S. Dariaus išleistuvės iš Karo aviacijos. Prieiga internete https://www.limis.lt
5.    Heizeris Pranas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt

[gimė 1875 06 19 Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. - 1943 05 30 Varšuvoje] - rašytojas. Baigęs Marijampolės g-ją, įstojo į Varšuvos kunigų seminariją, tačiau netrukus perėjo į universitetą, kur studijavo literatūrą ir filosofiją. Bendradarbiavo pogrindinėje spaudoje. Už pažangią veiklą buvo kalinamas. Rašė prozos, dramos kūrinius, eilėraščius. 190 m. išvertė į lenkų k. ir išleido liet. apsakymų rink. „Mloda Litwa“ („Jaunoji Lietuva“).

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.7: Gardino kalykla – Grūžiai Didieji. - 1956. - 543,[1] p.

Nuotr. iš: http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/25-herbaciauskas-juozapas-albinas

[gimė 1876 10 20 Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. - 1944 12 03 Krokuvoje] - rašytojas. Mokėsi Marijampolės g-joje, vėliau Krokuvoje. 1904 m. su dailininku A. Varnu įsteigė Krokuvoje lietuvišką „Rūtos“ draugiją, kurį laiką buvo jos pirmininkas. Spaudoje daug rašė lietuvių ir lenkų santykių klausimais. Bendradarbiavo žurnaluose „Skaitymai“, „Baras“, „Pradai ir žygiai“, „Gaisai“ ir kt. Rašė lietuvių ir lenkų kalba, ankstyvąsias publikacijas dažniausiai pasirašinėdavo slap. Jaunutis Vienuolis. Knygoje „Lietuvos atgimimas ir Lenkijos idėja“ (Odrodzienie Litwy wobec idei Polskiej 1905 m.), esė rinkinyje „Erškėčių vainikas“ (1908) tyrė lietuvių kultūros raidą. Skleidė demonizmo, okultizmo idėjas (esė rinkinys „Dievo šypsenos“ 1929).

[gimė 1910 06 09 Vilkaviškyje] – Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Kauno „Pavasario“ aukštesn. komercijos m-lą. 1934 09 15 baigus Karo mokyklą suteiktas ats. jaun.leitenanto laipsnis.

Šaltiniai:
1.     Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba