icon-sitemap

[gimė 1894 07 02 Gutkaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.- 1973 11 23 Kaune] – kunigas. 1901 – 1903 lankė Gražiškių pradinę mokyklą. 1903 – 1909 mokėsi Marijampolės ir Vilkaviškio gimnazijose. 1909 – 1912 studijavo Seinų kunigų seminarijoje. 1915 – 1916 lietuvių pabėgėlių mokykloje Rezeknėje (Latvijoje) dirbo mokytoju. 1916 – 1917 studijavo Petrogrado dvasinėje akademijoje. 1917 04 17 įšventintas kunigu. 1917 – 1918 dirbo pastoracinį darbą tarp pabėgėlių Rezeknėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Pajevonio parapijos vikaru, 1921 – 1926 – Vilkaviškio parapijos vikaras, 1926-1931 – Sintautų parapijos vikaras, 1931 – 1934 – Slavikų parapijo klebonas. 1934 – 1950 – Šeštokų parapijos klebonas, 1950 – 1964 – Lazdijų parapijos klebonas ir Lazdijų dekanato dekanas. 1964 m. Lazdijų parapijos, 1965 – 1970 – Kauno šv. Antano parapijos, 1970 – 1973 – Kauno Karmelitų parapijos altaristas. Būdamas Šeštokų parapijos klebonu 1941 – 1943 slėpė žydus nuo pražūties vokiečių okupacijos metais. Apdovanotas „Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“ už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metu. Palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.

[gimė 1916 12 22 Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 2003 10 10 Marijampolėje] - kunigas, teologijos licencijatas ir daktaras. Mokėsi Skardupių pradžios mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje. Du metus mokėsi marijonų vienuolijos filosofijos kursuose Kaune. 1940 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Parašė mokslinį darbą „Eucharistijos reikšmė Bažnyčioje“, daktarinę disertaciją „Kas yra Bažnyčia pagal apaštalą Paulių“. 1952 m. paskirtas administratoriumi į Karsakiškį, po dviejų metų į Papilį, kur prabuvo 13 metų. Vėliau 16 metų klebonavo Viešintose. Nuo 1990 m. paskirtas altarista Marijampolėje ir iki mirties gyveno marijonų namuose.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Inkratas Vincentas. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1871
3.    Mirė kun. Vincas Inkratas MIC (1916–2003). Prieiga internete http://www.baznycioszinios.lt/old/bz0320/320bl9.html

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1960 m. liepos 9 d. Vilkaviškyje] – rūbų dizainerė. 1967 – 1978 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1978 – 1983 Vilniaus dailės akademijoje studijavo grafiką ir dirbo mados užkulisiuose – jos darbdavys buvo Rusijos atlikėjas Borisas Moisejevas. Baigusi studijas, kelerius metus iliustravo meno leidinius, poezijos knygas, nuo 1988 m. kūrė kostiumus Lietuvos teatrams. Laikoma viena geriausių baleto kostiumų žinovių Lietuvoje. Sukūrė Keliasdešimt koncertinių kostiumų baleto žvaigždėms E. Špokaitė, R. Jezerskytei, M. Baužiui, dirbo su choreografais E. Domeika, J. Smoriginu. Jos kolekcijos „Iš sapnų“, „Pasitinkant ir palydint“ 2000 m. demonstruotos Vilniaus rotušėje, „Kartą Amerikoje“ – 2008 m. JAV [Floridoje, Niujorke, Hartforde, Bostone, Čikagoje). Sukūrė kostiumus Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatro 2015 m. statytam divertismentui iš L. Minkaus baleto „Paquita“ (rež. Baletmeisteris P. Skirmantas), Nikolajaus Rimskio – Korsakovo baleto „Šecherezada“ improvizacijai pagal Levo Baksto eskizą. 2016 m. Vilniaus paveikslų galerijoje, kur vyko tarptautinė paroda, skirta garsiausiems sidabro amžiaus menininkams „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“.

[gimė 1616 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1702 11 03 Vilniuje] - Katalikų bažnyčios veikėjas, kunigas. Kilęs iš Palenkės bajorų. Mokėsi Vilniuje, 1648 m. įšventintas kunigu. 1649 m. paskirtas Smolensko (Rusija) katedros kapitulos kanauninku. Baigęs studijas VU 1651 įgijo teologijos, vėliau - civ. ir kanonų teisės daktaro laipsnius. Smolensko arkidiakonas ir oficiolas, taip pat vyskupijos administratorius. 1673 m. paskirtas Vilniaus katedros kanauninku ir Prienų klebonu. Vyskupo M. S. Paco bendražygis. Nuo 1696 m. Vilniaus vyskupijos baltarusiškosios dalies vyskupas sufraganas (ir titulinis Raulio vyskupas. Garsėjo labdara, rūpinosi bažnyčiomis.

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.8: Imhot - Junusas. - 2005. - 847, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba