icon-sitemap

Nuotrauka iš https://www.lzinios.lt/Zmones/laisvalaikiu-irma-nutolsta-nuo-tv-ivaizdzio/154599

[gimė 1975 04 25 Vilkaviškyje] – žurnalistė, žinių ir laidų vedėja, redaktorė, LRT televizijos naujienų tarnybos reporterė. 1993 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą. Žurnalistinio darbo sritys – ekonominė, verslo tematika, socialinės temos. Buvo žinių laidos „Vilniaus pulsas“, rytinės laidos „Ryto ratas“, „Panoramos“ rubrikos „Verslas“ vedėja, redaktorė, aktualijų laidos „Laba diena, Lietuva“ vedėja. LRT rubrika „Verslas“ įvertinta už vertybinių popierių rinkos populiarinimą (2002) ir pripažinta žiniasklaidos atstovų, objektyviausiai atspindinčiu smulkiojo ir vidutinio verslo problemas (2003). Apdovanota „Auksine LRT Bite“ kaip geriausia žurnalistė. (2017).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1910 07 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2009 11 29] – pedagogė, vienuolė, žaislų kūrėja. 1917 – 1923 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1923 – 1925 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje, 1925 – 1926 – Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje. 1926 m. dar neturėdama pilnametystės, panoro įstoti į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyną Marijampolėje. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis leido jai iki pilnametystės gyventi vienuolyne ir kandidatuoti į vienuoles. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, o noviciate, vienuolijos bažnytinių rūbų siuvykloje, išmoko siuvinėti bažnytines vėliavas, siūti liturginius drabužius. Pirmuosius vienuolinius įžadus davė 1928 m. 1932 – 1933 mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje. Dirbo vaikų darželio auklėtoja Telšiuose, 1946 – 1950 Marijampolės vaikų namų auklėtoja, 1950 -1958 – Utenos ikimokyklinio amžiaus vaikų namų Jasonyse vaikų auklėtoja ir visų namų estetinio apipavidalinimo organizatorė, 1959 – 1961 dirbo Kauno vaikų namuose. 1962 m. susilpnėjus sveikatai, pasitraukė iš tarnybos ir apsigyveno Kaune.

[gimė 1870 01 16 Užprūdžių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1935 10 24 Tauragėje] - mokytojas, knygnešys. 1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Jau seminarijoje būdamas platino liet. spaudą. Dėl carinės valdžios persekiojimo išvyko į JAV. Iš ten grįžo po 1905 m. revoliucijos. 1918 - 1933 buvo Tauragės aps. pradžios mokyklų inspektorius, vėliau inspektorius. Rūpinosi liet. tautosakos, kalbos kultūros ir istorinių paminklų apsauga.

Nuotrauka iš http://www.suvalkietis.lt/2015/10/30/spalio-31-dienos-suvalkietyje-skaitykite-2/

[gimė 1959 04 25 Vilkaviškyje] - baidarių ir kanojų irklavimo treneris. 1982 m. baigė VISI, 1990 m. - LVKKI. 1986 - 1994 Lietuvos „Žalgirio“ draugijos Marijampolės miesto tarybos, 1994 - 1996 jaunių ir jaunimo sporto mokyklos, 1996 - 2000 sporto centro „Sūduva“, nuo 2000 m. Marijampolės sporto mokyklos treneris. Pirmasis olimpiečio E. Balčiūno treneris.

Nuotrauka iš http://suvalkgokas.wix.com/ajceramics#!apie/c786

Andrius Janulaitis atstovauja jaunajai lietuvių keramikų kartai. Jam nesvetimas jaunatviškas  maksimalizmas, atvirumas, netradicinės raiškos ieškojimai. 2008 metais baigė Vilniaus dailės akademiją, kur įgijo dailės magistranto kvalifikacinį laipsnį. A.Janulaitis  aktyviai dalyvauja teminėse, grupinėse parodose Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje vykusiuose pleneruose, simpoziumuose. Menininko kūriniams būdingas veržlumas, dinamiškumas, savitas kalbėjimo būdas.

Autoriaus darbai:
http://auksopjuvis.lt/author/view/?id=10073

Nuotrauka R. Valiulio iš http://www.moteris.lt

[gimė 1968 08 28 Vilkaviškyje] – medicinos mokslų daktarė, Vienos pokylio ambasadorė. Baigusi medicinos studijas Kauno medicinos akademijoje (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), tęsė doktorantūros studijas Švedijoje Lundo ir Danijoje Kopenhagos universitetuose. Buvo pirmoji Lietuvoje doktorantė, tyrinėjusi mikroorganizmo Helicobacter pylori sąsają su skrandžio vėžiu. Mokslinį darbą šioje srityje tęsia ir toliau. Kai apgynė mokslų daktarės disertaciją, Kauno medicinos universitete nebuvo dėstytojų, galinčių užsienio šalių studentams anglų kalba dėstyti mikrobiologiją, virusologiją ir imunologiją, nes tokių dėstytojų vis dar trūksta iki šiol. Pastaruosius dešimt metų, gyvendama Londone, ne tik skaito paskaitas studentams, bet ir dirba mokslinį darbą Imperatoriškajame ir Universitetiniame Londono koledžuose. Taip pat kiekvienais metais parengia ir skaito paskaitas Coimbra (Portugalija) ir Lleida (Ispanija) universitetuose bei Kopenhagos (Danija) universitete. Nuo 1999 m. Tarptautinių profesinių organizacijų; Amerikos Mikrobiologų Draugijos (ASM), Karališkosios medicinos Draugijos (RSM), Europos Klinikinės Mikrobiologų Draugijos (ESCMID), Tarptautinių Infekcinių Ligų Draugijos (ISID) narė, 2005 – 2009 Lietuvos mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ organizatorė ir dalyvė, Nuo 2006 m. Britų – Lietuvių sąjungos (BLS) Londone komiteto narė, nuo 2007 – 2008 Tarptautinės Sąjungos „WHO,s WHO“ 2007 – 2008 m. nominantė. 2011 m. Amerikos Mikrobiologų Draugijos (ASM) „E-Mentor“ mokslinės patarėjos Diplomas.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1972 01 16 Vilkaviškyje] – pedagogė. 1979 - 1990 mokėsi K. Donelaičo vidurinėje mokykloje. 1990 – 1992 Kauno taikomosios dalės mokykloje įgijo dekoruotojo-apipavidalintojo specialybę. 1995 – 1999 studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 2002 m. – Kybartų K. Donelaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir dailės mokytoja. PDK steigėja, valdybos narė 2007 – 2010 ir nuo 2013 m.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1922 05 30 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.] - architektas, grafikas, tapytojas. Gimnaziją baigė Kaune. Toliau mokėsi Vilniuje, Stuttgarte ir Karlsruhėje (Vokietija), kur 1947 m. baigė Aukštąją technikos mokyklą, įsigydamas inž. architekto diplomą. Kaip dailininkas daugiausia reiškėsi grafikoj, dalyvaudamas avangardiniame „Žvilgsnių“ žurnale, aktyviai bendradarbiavo „Literatūros Lankų“ žurnale.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1929 09 19 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2002 12 20] – atsiminimų knygos „Žaliųjų Kybartų vaizdeliai“ autorius. 1936 – 1942 mokėsi Kybartų miesto pradinėje mokykloje, 1942 – 1949 – Kybartų gimnazijoje. Nuo jaunystės su broliais Pranu ir Česlovu žaidė futbolą Kybartų „Sveikatos“ komandoje. Nustebino artimuosius ėmęs rašyti atsiminimus, kuriuos kaip talentingas beletristas pavaizdavo savo vaikystę tarpukario Kybartuose, Antrojo pasaulinio karo pradžią, vokiečių okupaciją, sovietų organizuotus valdžios rinkimus, „Sveikatos“ klubo veiklą pirmaisiais pokario metais. Suvokęs, kad savomis pastangomis knygos nepavyks išleisti, atsiminimus perdavė Kybartų K. Donelaičio vidurinės mokyklos muziejui. 2015 m. Pasaulio kybartiečių draugija, kartu su autoriaus artimaisiais išleido „Žaliųjų Kybartų vaizdelius“ atskira knyga.

[gimė 1896 07 08 Masikvietiškių k., Vilkaviškio aps. - 1978 08 16] - rašytoja, dramaturgė, vertėja. 1909 - 1911 mokėsi „Saulės“ kursuose Kaune. 1914 m. išvyko į Peterburgą, dirbo saviveikliniuose liet. teatruose. 1919 - 1926 Maskvoje studijavo teatro meną , vaidino kino filmuose („Kelialapis į gyvenimą“ ir kt.). Parašė rusų ir lietuvių kalbomis pjesių („Mina padėta“, su N. Eku, 1927; „Kova“, su N. Hikmetu, 1928; „Negalima tylėti“, 1930 ir kt.), scenarijų („Kelialapis į gyvenimą“, su N. Eku ir A. Stolperiu, 1933; „Grunė Kornakova“, su N. Eku, 1934 ir kt.), rašė eilėraščius, išvertė į rusų k. J. Avyžiaus, P. Cvirkos, J. Marcinkevičiaus, I. Simonaitytės ir kt. liet. rašytojų prozos kūrinių.

Šaltiniai:
1.    Vanagas, Vytautas (1930-). Lietuvių rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. - 652, [1] p. - Vardyno r-klė: p. 211.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba