icon-sitemap

[gimė 1910 12 27 Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. - 1950 02 19] - karininkas. 1930 m. baigęs Vilkaviškio g-ją įstojo į VDU Technikos fakultetą. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 m. baigė VDU. 1938 11 23 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 14 suimtas. 1942 06 17 lageryje Krasnojarsko kr. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų kalėti. Žuvo lageryje.

M.Juškaitis. 1926 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1902 02 06 Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1989 09 06] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 24 savanoriu įstojo į 2-ąjį pėstininkų Algirdo pulką, 1919 06 15 buvo perkeltas į Marijampolės batalioną, kuris tapo 6-uoju pėstininkų Margio pulku. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė 1989 m. Palaidotas Šunskų miestelio (Marijampolės r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio ir 2 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba