icon-sitemap

[gimė 1902 11 26 Pajevonio k., Vilkaviškio aps. - 1960 11 20 Bostone, MA] - teisininkas, teisės daktaras. 1924 - 1928 Lietuvos universitete studijavo teisę, priklausė korp. „Neo - Lithuania“. 1929 m. baigė Taikomąją kriminalistikos mokyklą Romoje. 1931 m. baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1933 m. atstovavo Lietuvai tarpt. kongrese Berlyne, 1939 m. - Romoje. 1934 - 1939 žurnalo „Kriminalistikos žinynas“ steigėjas ir redaktorius. 1935 - 1939 prekybos atstovybės Prancūzijoje bei Lietuvos pasiuntinybės Italijoje teisinis patarėjas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945 m. buvo Augsburgo (Vokietija) tremtinių stovyklos pirmininkas, 1946 - 1949 UNRRA teisinio skyriaus steigėjas ir vadovas, advokatas. 1947 - 1949 Lietuvių tautinio sąjūdžio Augsburgo skyriaus, 1948 - 1949 Liet. teisininkų draugijos centro valdybos pirmininkas. 1949 m. persikėlė į JAV. Bendradarbiavo liet. spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Brunonas Kalvaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Brunonas_Kalvaitis

[gimė 1905 06 20 Pajevonio k., Vilkaviškio aps.] - teisininkas. 1928 m. baigė Kauno liet. mokytojų profesinės sąjungos g-ją. 1931 m. įstojo į VDU teisių fakultetą, kurį baigė 1936 m. 1941 m. vokiečių okupacijos metu paskirtas į Šiaulių apygardos teismą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. emigravo į Australiją. Dirbo įvairiose organizacijose. 1938 m. įėjo į I Lietuvos tautinės olimpiados centro komitetą. Liet. teisininkų draugijos „Adelaidės“ skyriaus pirmi-ninkas.

[gimė 1842 Vištytyje, Vilkaviškio aps. - 1900 Samaroje (Rusija)] - kompozitorius, vargonininkas, dirigentas. Dalyvavo 1863 m. sukilime. 1878 m. baigė Varšuvos muz. institutą (vargonų kl.). Sukūrė mišias mišriam chorui ir vargonams pagal A. Jakšto liet. tekstą („Prieš sostą Tavo puolame su viera“, išl. 1886 Tilžėje), giesmę „Regina coeli“ 4 balsams, kūrinių fortepijonui (neišliko).

Šaltiniai:
1.    Muzikos enciklopedija. [T.] 2: I-N. - 2003. - 592, [4] p.
2.    Juozas Kalvaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kalvaitis
3.    Juozas Kalvaitis – kompozitorius, vargonininkas ir dirigentas kilęs iš Vištyčio. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=614:-juozas-kalvaitis-kompozitorius-ir-vargoninkas-i-vityio-&catid=25:the-project

[gimė 1908 04 13 Pajevonio k., Vilkaviškio aps. - 2004 03 27] - dainininkė (mecosopranas).
1934 m. baigė Kauno konservatoriją (Dainuoti mokėsi pas V. Grigaitienę ir O. Marini). 1934 - 1944 Valstybės teatro operos solistė. 1935 m. stažavo Milane. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 - 1949 gastroliavo D. Britanijoje su solistų grupe. Nuo 1949 m. gyveno JAV, koncertavo liet. kolo-nijose. 1960 m. Čikagos liet. operoje sukūrė Azucenos vaidmenį (G. Verdi operoje „Trubadūras“). Su soliste I. Motekaitiene įdainavo plokštelę.

[gimė 1933 06 16 Vilkaviškyje] - statybos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1958 m. baigęs KPI iki 1963 m. dėstė jame. 1970 m. stažavo Tiltų ir kelių laboratorijoje Paryžiuje. 1986 - 1990 - Kvalifikacijos kėlimo fakulteto dekanas, 1988 - 1990 - dar ir Statybos katedros vedėjas, nuo 1992 m. Tarpt. studijų centro direktorius; prof. (1990), 1995 - 2003 - Lietuvos mokslo tarybos narys. 1996 - 2001 - Lietuvos MA narys ekspertas. Sukūrė teorijos pagrindus pastatų ir inž. statinių gelžb. konstrukcijoms atnaujinti, stiprinti, apsaugoti nuo korozijos sintetinėmis dervomis padidinant pastatų ir statinių ilgaamžiškumą. Parašė vadovėlius: „Gelžbetoninės konstrukcijos“ (su kt., 1978), „Miesto transporto statiniai“ (su kt., 1981), „Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos“ (su kt., 1992). Monografijos: „Polimerai ir gelžbetoninių konstrukcijų remontas“ (1991), „Konstrukcijų ir statinių atnaujinimas ir stiprinimas sintetinėmis dervomis“ (1992, rusų k.), „Gelžbetoninių tiltų būklė ir jos vertinimas“ (1995), „Gelžbetoninių konstrukcijų pleišėjimas ir remontas“ (su kt., 2000), „Gelžbetoninių tiltų remontas“ (2000). Apdovanotas Lietuvos nacionaline (mokslo) premija (2001).

Šaltiniai:
1.    Zenonas Kamaitis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. 193 psl.
2.    Zenonas Kamaitis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 246 psl.

Kaminskas Algimantas

[gimė 1944 04 28 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - poetas, prozininkas. 1973 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, neakivaizdiniu būdu studijavo VU žurnalistiką. Išleido eilėraščių rink. „Laiko atodangos“ (1975) ir iš vieno jo ciklų išaugusią poemą „Kėdainių kronikos“ (1981), romaną „Atsigręžusios atogrąžos“ (1992). Kn. „Memuarai apie šiandieną“ (1989) perteikė savo, Panevėžio laikr. „Tėvynė“ redaktoriaus, darbo įspūdžius ir problemas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 203 psl.
3.    Algimantas Kaminskas (1944). Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kaminskas_(1944)
4.    Kaminskas Algimantas. Prieiga internete http://www.rasytojai.lt/lt/kontaktai/59-rasytojai/esami-nariai/k/199-kaminskas-algimantas

[gimė 1898 02 19 Misviečių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. 1920 m. baigė Marijampolės realinės gimnazijos 7 klases. 1920 10 01 įstojo į Karo mokyklą. 1921 12 18 ją baigė inžinerijos leitenanto laipsniu. 1923 11 06 perkeltas į Inžinerijos pulko I pionierių kuopą jaun. karininku. 1923 12 31 pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.

Nuotrauka iš http://klase.tv3.lt/galerija/photo/00000000000001807203

[gimė 1945 02 17 Vištyčio k., Vilkaviškio aps.] - krepšininkas, treneris. LSSR (1979), SSRS (1984) nusipelnęs treneris. Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio komandos treneris (1976 - 1981), vyr. treneris (1981 - 1986), LOSC treneris (1986 - 2006), Vilniaus „Lietuvos telekomo“ (1994 - 1996), Vilniaus „Lintel 118“ (2004 - 2006) vyr. treneris, Marijampolės „Arvi“ (2006 - 2008) treneris. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris (1976 - 1981, 1999), vyr. treneris (1982 - 1983, 1993 - 1995). LTOK Olimpinė žvaigždė (2005).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.
2.    Valentinas Kanapskis. Prieiga internete https://www.basketnews.lt/person-48-valentinas-kanapkis.html
3.    Valentinas Kanapskis. Prieiga internete https://m.basketnews.lt/person-48-valentinas-kanapkis.html
4.    Atleistas vienas iš Lietuvos moterų krepšinio rinktinės trenerių (2006). Prieiga internete http://sportas.lrytas.lt/-11528692941151429526-atleistas-vienas-i%C5%A1-lietuvos-moter%C5%B3-krep%C5%A1inio-rinktin%C4%97s-treneri%C5%B3.htm
5.    Valentinas Kanapskis. Prieiga internete http://klase.tv3.lt/galerija/photo/00000000000001807203
6.    Trenerių pasikeitimas „Kibirkšties-VKM“ komandai pergalės neatnešė (2006). Prieiga internete http://www.bckibirkstis.lt/treneriu-pasikeitimas-kibirksties-vkm-komandai-pergales-neatnese/

[gimė 1882 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1889-1891 mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotr. iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

[gimė 1940 10 16 Gulbiniškių k., Vilkaviškio r.] - poetas, apybraižininkas. 1964 m. baigė Klaipėdos jūrininkystės mokyklą, 1977 m. VU žurnalistiką. 1964 - 1967 tolimojo plaukiojimo šturmanas, vėliau „Tarybinės Klaipėdos“, „Lietuvos žvejo“ redakcijų darbuotojas. išleido aprašomojo tipo eilėraščių apie jūrą rink. „Baltoji banga“ (1974), „Kranto randai“ (1994). Paskelbė apybraižų rink. „Jūros pilnatis“ (1977) ir autobiografinę kn. „Vandenyno žemė“ (1997).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba