icon-sitemap

Nuotr. iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

[gimė 1955 04 04 Būdviečių k., Vilkaviškio r.] - poetė. 1973 m. baigė Pajevonio vid. mokyklą. 1976 m. baigė Marijampolės (tada - Kapsuko) Kultūros mokyklą ir įgijo režisierės specialybę. J. Kurtinaitienė daugiau kaip tris dešimtmečius triūsia kultūros baruose Vilkaviškyje. Ji - Suvalkijos Sūduvos regiono Kultūros centro renginių organizatorė. J. Kurtinaitienė 2000 m. sudarė ir išleido vienuolikos „Seklyčios“ klubo narių kūrybos almanachą „Pro SEKLYČIOS langą“, Sūduvos poetų kūrybos rinkinius „Šimtamečio diemedžio žydėjimas“ (2004), „Sūduvos ruduo“ (2007), savo eilėraščių rinkinius „Spindulių Tavųjų sidabru“ (2000), „Rasotos žolės tyla“ (2005).

Nuotrauka iš http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0138/2008/4/243.pdf

[gimė 1951 06 22 Kybartuose, Vilkaviškio r. - 2008 11 28 Vilniuje] - onkologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1969 m. baigė Kybartų Donelaičio vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Kauno politechnikos institutą, iki 1974 m. mokėsi Minsko Technologijos institute. Nuo 1974 m. dirbo Onkologijos mokslo tyrimų institute (1990 - 2002 Lietuvos onkologijos centras, nuo 2002 m. Vilniaus universiteto Onkologijos institutas), 2006 - 2008 šio instituto Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro vadovo pavaduotojas, vyriausias mokslo darbuotojas. 1990 - 2006 Lietuvos vėžio registro vadovas. 1993 m. stažavo Norvegijos vėžio registre, 1995 m. - Temzės (Didžioji Britanija) vėžio registre. 1996 - 1997 - Tamperės (Suomija) universitete. Mokslinio darbo pagrindinės kryptys - deskriptyvinė ir analitinė vėžio epidemiologija, sergamumo ir mirtingumo dinamika, onkologinių ligonių išgyvenamumas, vėžinių ligų registracija, vėžio rizikos grupinės studijos, informacinės sistemos onkologijoje, jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis organizmui.

Petras Kurtinaitis

[gimė 1910 12 07 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. 1931 m. baigė Marijampolės marijonų g-ją, studijavo VDU. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą kavalerijos ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1937 m. baigė VDU Humanitarinio fakulteto Filologijos skyrių.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4: . - 2004. - 414, [2] p.

Irena Kurtinaitytė - Arienė

[gimė 1938 Pavilkaujų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] - istorikė, visuomenės veikėja. 1949 03 25 su tėvu (mama buvo mirus) buvo ištremta į Irkutsko sritį. 1954 11 Irena Kurtinaitytė grįžo į Lietuvą. Mokėsi Marijampolės (tuomet Kapsuko) vid. mokykloje. Studijavo Vilniaus universitete, kurį baigusi įgijo istorikės specialybę. Istorijos studijos metais domėjosi karyba. Dirbo LR krašto apsaugos ministerijoje, ėjo įvairias pareigas personalo skyriuje, paskutiniuoju metu buvo skyriaus viršininkė. 1992 m. ministro pirmininko A. Abišalos vyriausybė suteikė karinį leitenanto laipsnį, 1994 m. tapo vyresniąja leitenante. Nuo 1998 m. ji yra J. Daumanto šaulių kuopos sekretorė. Lietuvos Respublikos prezidento dekretais buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliais bei Krašto apsaugos ministerijos ženklu „Už Rusijos kariuomenės išvedimą“.

Šaltiniai:
1.    Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos istorija, 1964-2004/ [sudarė Irena Arienė, Stasys Ignatavičius]. - Kaunas: Naujasis lankas, 2006. - 389, [2] p. (nuotraukos).
2.    Rupeikienė, Elena. Tarptautinės moters dienos minėjimui Lietuvoje – 100 metų. Įžymios Vilkaviškio krašto moterys. 2014. Prieiga internete http://suduvis.lt/2014/03/08/tarptautines-moters-dienos-minejimui-lietuvoje-100-met-izymios-vilkaviskio-krasto-moterys/

[gimė 1907 03 04 Skardupių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 2005] - nepriklausomos Lietuvos mokytojas. Baigusi Marijampolės pradžios mokyklą įstojo į Vilkaviškio gimnaziją. Baigusi 5 klases, mokslą tęsė Marijampolės mokytojų seminarijoje. Įgijusi pradžios mokyklos mokytojos vardą ir teises, ėmėsi pedagoginio darbo. Mokytojavo Tabarų, Liubavo, Simanėliškių pradžios mokykloje. M. Kurtinaitytė buvo Jaunosios Lietuvos ir Šaulių sąjungos narė. Tikėtina, kad vėliau pakeitė pavardę į Vilkienės.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.
2.    Marija Kurtinaitytė. Prieiga internete https://cemety.lt

[gimė 1953 04 05 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – statybos inžinierius. 1976 m. baigęs VISI (1991 – 1996 Vilniaus technikos universitetas, nuo 1996 m. VGTU) 1978 – 1986 dėstė jame. 1986 - 1992 Statybos ministerijos tresto Orgtechstatyba (nuo 1991 m. Valstybinis statybinių konstrukcijų tyrimo ir bandymo centras) konstrukcijų bandymų laboratorijos vyr. konstruktorius, 1992 – 1994 technikos direktorius, nuo 1994 m. bendrovės „Staybinių konstrukcijų laboratorija“ direktorius. Nuo 1999 m. dar dėsto VGTU. Mokslinių darbų svarb. sritys: statybinių konstrukcijų laboratoriniai bandymai, techn. ekspertizė, stiprinimo būdai, polimerinių medžiagų naudojimas statyboje, inžinerinė grafika.

[gimė 1907 10 13 Paežerių k., Vilkaviškio aps.] - revoliucinio judėjimo dalyvis Brazilijoje ir Ispanijoje. 1929 m. emigravo į Braziliją. Nuo 1931 - 1932 dirbo  laikr. „Darbininkų žodis“ pogrindinėje spaustuvėje.  1933 - 1935 dirbo „Mūsų žodžio“ spaustuvėje, kartu buvo šio laikraščio vienas redaktorių. 1936 m. ištremtas iš Brazilijos. Atvežtas į Prancūziją, pabėgo ir nuvyko į Ispaniją. Iki 1939 11 internacionalinės brigados karys. Rašinėjo korespondencijas apie Ispanijos pilietinį karą į žrn. „Priekalas“, laikr. „Darbas“ ir kt. 1940 m. grįžo į Lietuvą. 1941 08 suimtas ir kalintas Kaune. 1942 02 paleistas, iki 1963 m. dirbo administracinį ir ūkinį darbą.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba