icon-sitemap

[gimė 1911 04 12 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. – 2000 08 22 Vilniuje] – vargonų meistras, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. 1932 – 1933 Kaune lankė vargonininkų ir dirigentų vasaros kursus. 1933 – 1941 studijavo Kauno konservatorijoje (J. Naujalio, N.Martinonio vargonų, N. Martinonio, J. Štarkos choro dirigavimo, J. Žuko vargonų improvizacijos, V. Jakubėno fortepijono ir muzikos teorijos klasėse). 1929 – 1933 vargonininkavo Pajevonyje, Kybartuose, 1933 – 1940 Kaune, 1929 – 2000 suderino, suremontavo daugiau negu 100 Lietuvos vargonų, keliolika restauravo, pastatė naujų Mielagėnų, Šiaulių Šv. Petro ir Povilo, Alytaus Šv. Angelų Sargų, Lentvario, Gardino Švč. Marijos Angelų Karalienės, Sintautų bažnyčiose. 1940 – 1950 mokytojavo Kėdainių gimnazijose, 1950 – 1969 dėstė Panevėžio muzikos mokykloje; vadovavo Choro dirigavimo skyriui. 1973 – 2000 dirbo fortepijonų derintoju Lietuvos konservatorijoje, Lietuvos nac. OBT ir kitur. Sukūrė religinių giesmių, himnų, chorų.

Nuotrauka iš https://www.sportas.lt/naujiena/53286/pirmajame-baltijos-sunu-kinkiniu-sporto-taures-etape-r-karaskos-triumfas

[gimė 1967 01 12 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio r.] – sportininkas. 1983-1986 lankė Lauckaimio pradinę mokyklą. 1986 – 1994 mokėsi Kudirkos Naumiesčio vidurinėje mokykloje, 1995-1997 – Kauno aukštesniojoje ekonomikos mokykloje. Nuo 1997 m. dirba treneriu sporto mokykloje „Viltis“ Kaune. Barjerinio bėgimo Lietuvos čempionas (1996,1997), Baltijos jūros šalių žaidynėse II vietos laimėtojas (1997), Europos taurės varžybų prizininkas (VII vieta, 1997). Šunų kinkinių sporto entuziastas: 2011 m. pasaulio čempionato II vietos laimėtojas šiaurinių šunų klasėje su vienu augintiniu ir paspirtuku, 2012 m. Europos čempionato nugalėtojas šiaurinių šunų klasėje, 2013 m. Europos zonos pasaulio taurės nugalėtojas, 2011, 2012, 2013 m. Baltijos taurės nugalėtojas, 2013 m. planetos pirmenybėse Italijoje triumfavo dviratininko ir šuns rungtyje (bikejoring) pelnydamas šios sporto šakos pasaulio čempionate aukso medalį Lietuvai.

Artileristas V.Karaška. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 04 13 Virbalio k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. - 1927] - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. 1919 03 11 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, į 2-ojo artilerijos pulko antrą bateriją. Baigė puskarininkių mokyklą. 1919 m. dalyvavo mūšiuose su bolševikais ties Daugpiliu, 1920 m. – su lenkais ties Varėna ir Vilniumi. Antrosios baterijos žvalgas Vincas Karaška 1919 07 11, kai priešas pralaužė mūsų frontą ir pradėjo supti štabą Šedorėje ir antrą bateriją prie Žeborovicos kaimo, žvalgas V. Karaška, nebijodamas pakliūti priešui į rankas, drąsiai perjojo per priešo apšaudomas vietas ties Šedore su baterijos vado įsakymu rezervui kuo skubiau trauktis atgal. Tas išgelbėjo baterijos rezervus ir padėjo sėkmingai atsitraukti. 1919 09 už parodytą drąsą kovose su bolševikais apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. Mirė 1927 m., palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1907 03 01 Eglininkų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] – nepriklausomos Lietuvos mokytoja. Lankė Vaišvilų (Pajevonio vls.) pradžios mokyklą. 1929 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir pradėjo mokytojauti. Nuo 1929 11 16 buvo paskirta Raseinių aps. Tytuvėnų vls. Kibučių pradžios mokyklos vedėja. 1933 09 01 paskirta tos pačios aps. Adomaičių pradžios mokyklos 2-jų komplektų vedėja. Po dviejų darbo metų nukelta į Šiluvos vls. Bagužių pradžios mokyklą mokytoja, o nuo 1939 09 01 – į Vilkaviškio aps. Pajevonio vls. Kylininkų pradžios mokyklą vedėjos pareigoms. 1937-1938 metais vadovavo Jaunųjų ūkininkų rateliui.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.stoneart.lt/autoportretai/24.html

[gimė 1925 07 28 Vilkaviškyje; mirė 2014 04 19 Vilniuje] - tapytojas. 1952 m. baigęs LDI dėstė jame. Nuo 1953 m. dalyvauja parodose. Nuo 1956 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Individualios parodos: 1971 m., 1972 m. Vilniuje ir Kaune, 1995 m., 1999 m., 2005 m. Vilniuje. Nutapė žymių Lietuvos žmonių, kultūros veikėjų portretų, peizažų , natiurmortų. Parašė kn. „Tapybos technika“ (1967). Jo kūrinių turi Lietuvos ir užsienio muziejai. Nuo 1953 m. dalyvavo parodose. Nuo 1956 m.  Apdovanotas LSSR valstybine premija (1976).

Šaltiniai:
1.    Raimonda Bitinaitė. Vladas Karatajus. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. 215 psl.
2.    Irena Dobrovolskaitė. Vladas Karatajus. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 402 psl.
3.    Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945-1990 / [Lietuvos kultūros tyrimų institutas]. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. - 847, [1] p.

[gimė 1929 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – muzikos mokytojas, memuaristas. 1950 – 1953 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. 1953 – 1956 kalėjo ypatingojo režimo lageryje Vorkutoje. Grįžęs į Lietuvą, baigė Klaipėdos muzikos mokyklą. Parašė ir 1998 m. išleido atsiminimų knygą „Raudonųjų vilkolakių brydė“, 1999 m. – papildytą tos knygos laidą pavadinimu „Kruvina vilkolakių brydė“, taip pat knygą „Išniekintas Ramuvos atžalynas“, 200 m. – knygą „Uždegti laisvės žiburį norėjau“.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1964 07 07 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – ekonomistas. 1982 1987 Lietuvos žemės akademijoje studijavo ekonomiką. 1987 – 1990 dirbo Gudkaimio tarybiniame ūkyje - vaismedžių medelyne ekonomistu, 1990 – 1995 – vyresniuoju ekonomistu Vilkaviškio rajono statybos valdyboje. 1995 m. paskirtas pirmuoju Kybartų seniūnijos seniūnu ir šias pareigas ėjo visą kadenciją iki 2000 m. Išrūpino piniginę paramą Albino Sakalausko knygelės „Mano Kybartai“ leidybai. Nuo 2011 m. – IĮ „Elektra“ gamybos vadovas. PKD narys 2008 – 2014.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Einaras Kargelis. Prieiga internete http://www.vrk.lt

[gimė 1900 06 18 Mockabūdžių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. – 1990 02 19] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 01 02 savanoriu įstojo į 2-ąjį pėstininkų Algirdo pulką. Tarnavo prie pulko priskirtoje pirmoje baterijoje. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir lenkus. 1919 11 už narsą bei didvyriškumą bolševikų fronte apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1930 m. jam suteiktas kūrėjo – savanorio statusas ir įteiktas savanorio medalis su liudijimu Nr. 4544. 1928 m. kaip Vyties Kryžiaus kavalierius apdovanotas ir Nepriklausomybės medaliu. 1944 m. artėjant tarybinei kariuomenei, iš Lietuvos kartu su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje. 1950 m. persikėlė į JAV. Buvo aktyvus lietuviškojoje veikloje: priklausė Amerikos lietuvių bendruomenei, Lietuvių krikščionių demokratų partijai. Buvo šių išeivijos organizacijų ir finansinis rėmėjas. Mirė 1990 m., palaidotas Waterbury (JAV) lietuviškose kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1857 Suvalkų k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. - 1913 Vilkaviškyje] - knygnešys. Skaityti išmoko savarankiškai. Susipažino su knygnešiais ir, jų paragintas, pats pradėjo platinti liet. spaudą. Gautus iš knygnešių spaudinius slėpdavo klebonijos sode, bičių aviliuose ir kt. slėptuvėse.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda). - 210 p. : iliustr., portr.

Nuotrauka iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/07/21/susi_02.html

(1908-08-24 - 2005-10-22) Kazys Karuža gimė 1908 m. Kartu su tėvais gyveno Vokiškėlių kaime, Vilkaviškio valsčiuje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje ir Kauno komercinėje mokykloje. 1944 m. pasitraukė gyventi į JAV. Nuo 1990 m. visuomenės veikėjas, šaulys, literatas K.Karuža nuolat grįždavo į gimtinę. Rūpinosi žymių kraštiečių atminimu, Šaulių organizacija, išleido kelias knygas apie gimtinę. Vilkaviškio krašto muziejui atsiuntė daugybę muziejinių vertybių – enciklopedinių leidinių, vertingų knygų, nuotraukų, laiškų. Parėmė Katedros, paminklų atstatymą. Rėmė ir užsienyje studijuojančius lietuvius. 2002 m. LR Prezidento dekretu K.Karuža apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, už muziejines istorines vertybes, nuolatinę paramą šauliams 1998 m. jam suteiktas Vilkaviškio garbės piliečio vardas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba