icon-sitemap

[gimė 1906 02 16, Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. Mokėsi Pūstapėdžių pradžios mokykloje, Marijampolės mokytojų seminarijoje. Švietimo vadovybės buvo paskirta į Telšių aps. Stanelių pradžios mokyklą. Pačios prašymu 1936 m. atkeltą į tėviškę ir paskirta Vilkaviškio aps. gimtųjų Pūstapėdžių pradžios mokyklos II laipsnio mokytoja. Buvo Šaulių sąjungos narė.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1913 01 31 Nadrausvės k., Paežerių (Pilviškių) vls, Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, Pilviškių vidurinėje mokykloje, Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1933 m. buvo paskirta į Slavikų pradžios mokyklą, o nuo 1939 m. iki 1940 m dirbo Žygėnų pradžios mokykloje. Iš ten vėl grįžo Į Slavikų mokyklos III komplektą. Priklausė Blaivybės ir Užsienio lietuviams remti draugijoms, Šiaulių ir Vilniui vaduoti sąjungoms.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1905 01 14 Obšrūtų k.,Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja.
Mokėsi Obšrūtų kaime pradžios mokykloje, Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, Marijampolės mokytojų seminarijoje. Dirbo Tauragės aps. Kaltinėnų vls. Nuomininkų pradžios mokyklos vedėja, kaltinėnų miestelio pradžios mokyklos mokytoja, Pilviškių vls., Būdviečių-Gudelių pradžios mokyklos vedėja. Mokytoja dalyvavo Lietuvos mokytojų sąjungos veikloje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1909 09 01 Obšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja.
Mokėsi Obšrūtų kaimo pradžios mokykloje, Vilkaviškio gimnazijoje, Marijampolės mokytojų seminarijoje. Mokytojavo Raseinių aps. Kelmės vls. Gailių, Raseinių vls. Dainių, Tauragės aps. Švėkšnos vls. Kurmių, Vilkaviškio aps. Alksnėnų, Vilkaviškio miesto Nr.2 pradžios mokykloje. Dalyvavo visuomeninėje ir kultūros veikloje. 1936 m. buvo paskirta Didvyžių jaunalietuvių skyriaus vade. Taip pat buvo skautė.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1976 11 07 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – muzikos atlikėjas, muzikos kolektyvų vadovas. 1983-1994 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1994-1999 – Vilniaus konservatorijoje, 1999-2006 studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurią baigęs muzikos atlikėjo magistro laipsnį. Dar studijuodamas pradėjo dirbti Valstybiniame pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“ orkestro vadovu, vėliau – vyriausiuoju administratoriumi, Naujosios Vilnios muzikos mokyklos saksofono mokytoju. 2009- 2014 – valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas. Kybartų Mažajame pučiamųjų instrumentų orkestre groja altiniu saksofonu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Robertas Katinskas. Prieiga internete http://www.vrk.lt

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1947 10 31Navadolės k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.) – Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. 1958-1965 mokėsi Virbalio vidurinėje mokykloje. Baigė Kalvarijos maisto pramonės technikumą, maisto pramonės įrengimų technikas-mechanikas. 1990 m. buvo išrinktas pirmuoju Kybartų miesto meru. 1999 m. Kybartų specialiosios internatinės mokyklos šilumos ūkio prižiūrėtojas. Kybartų seniūnijos vyresnysis specialistas. 1998 – 2008 – UAB „Kybartų srovė“ duonos kepyklos vadovas. 1999–2011 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narys. 2000–2003 m. ir nuo 2011 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, vadovavo žemės ūkio ir aplinkosaugos komitetui. Kybartų krašto istorijos sklaidos iniciatorius.

[gimė 1864 Penkvalakių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1922 ten pat] - knygnešys. Mokėsi Marijampolės g-joje. Atidavė savąją palikimo dalį „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidimo finansavimui. Tai buvo jo indėlis leidžiant liet. spaudą. Padėjo broliui Juozui ją platinti.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

[gimė a. 1862 Penkvalakių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1895 07 27 Berne (Šveicarija)] - gydytojas, varpininkas, knygnešys, visuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės g-joje. 1889 m. baigė Varšuvos universiteto Medicinos fakultetą ir atvyko dirbti gydytoju į Lazdijus. Nuo 1891 m. buvo Seinų aps. ligoninės vedėjas. Nemokamai gydė neturtingus. Dar besimokydamas Marijampolėje, paveiktas mokytojo Petro Kriaučiūno, įsitraukė į liet. tautinį sąjūdį. Aktyviai lietuvybės gaivinime reiškėsi ir studijuodamas. Parvažiavęs į tėviškę atostogauti, lankydavo apylinkėje sergančius, nusinešdavo ir išdalindavo liet. spaudos.  Dalyvavo „Varpo“  steigime - buvo pirmojo varpininkų suvažiavimo 1888 06 29 Marijampolėje dalyvis, vėliau dalyvavo ir kt. suvažiavimuose. Savo pinigais prisidėjo prie „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidimo, buvo vienas iš didžiausių rėmėjų - iš žmonos kraičio atidavė 2000 rb.

[gimė 1905 03 01 Pulokiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1986 01 02 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1927 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1929 10 06. Mokytojavo Alksnėnų pradžios mokykloje, vėliau dirbo Plungės savivaldybės kanceliarijos vedėju. Palaikė ryšius su partizanais. 1947 01 15 suimtas, kalintas Klaipėdoje. 1947 05 29 nuteistas 10 metų lagerio, išvežtas į Minlagą, Komijoje. 1955 09 12 grįžo į Lietuvą. Mirė Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Nuotrauka iš http://www.snap.lt/lt/akademija/lektoriai/tomas-kauneckas.html

[gimė 1979 m. Vilkaviškyje] - vienas žymiausių Lietuvos mados ir reklamos fotografų. Savo karjerą pradėjo būdamas vestuvių fotografu ir greitai tapo vienu profesionaliausių fotografų savo regione. Vėliau Tomas dirbo žurnalistu įvairiuose nacionaliniuose laikraščiuose ir žurnaluose, taip pat buvo asignuotas „Corbis” ir „Getty Images” bei kitose užsienio žiniasklaidos agentūrose. Šiuo metu jis dirba meno redaktoriumi mėnesiniame verslo žurnale „Versus“ . 2004 m. kovą T.Kauneckas atidarė „Ciklopo“ fotografijos studiją, kuri siūlo daugybę paslaugų, skirtų profesionaliam fotografavimui. Šiuo metu „Ciklopas“ yra didžiausias komercinės foto produkcijos tiekėjas Baltijos šalyse, tenkinantis vizualinius reklaminių kompanijų, įvairių gamintojų ir populiariausių Lietuvos madų bei verslo žurnalų poreikius. T.Kauneckas yra „Lietuvos spaudos fotografų klubo“ narys ir nuolatinis dalyvis bei dažnas kasmetinio „Auksinio kadro”, konkurso, kurį organizuoja klubas, nugalėtojas. 2009 m. T.Kauneckas sukūrė oficialų Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės portretą. Asmeninės parodos: Mados metamorfozės (2005), Įkalinti drabužiai (2007), 2039-ieji (2008), Nežaisk su vandeniu (2009) buvo pristatytos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Gruzijoje, Azerbaidžane ir kitose šalyse.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba