icon-sitemap

P.Lukoševičius. 1936 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 12 25 Vilkaviškio dvare, Vilkaviškio aps. - 1943] - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė miesto mokyklos 2 klases. 1919 01 29 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 02 11 - 1919 09 04 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, 1919 10 12 - 1919 10 25 - su bermontininkais, 1920 09 11 - 1920 12 01 - su lenkais. 1921 03 16 suteiktas pėst. leitenanto laipsnis. 1923 02 16 pateko į lenkų nelaisvę, buvo žiauriai kankinamas, iš nelaisvės grįžo 1923 10 21. 1925 m. dėl ligos (epilepsija) iš kariuomenės paleistas į atsargą. LŠS narys. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą gyveno Dautarų k., Mažeikių aps. Suimtas ir 1941 06 16 išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr. 1943 01 02 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų. Žuvo lageryje.

Nuotr. iš: http://suduvis.lt/2014/02/21/vasario-22-diena-delcia/

[gimė 1907 02 22 Lankeliškų k., Vilkaviškio aps. - 1996 05 21 Vilniuje] - prozininkas. Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-jos 4 klases ir Naumiesčio pedagoginius kursus. Prieš karą reiškėsi kaip vaikų rašytojas. Išleido apsakymų rink. „Aukso trupiniai“ (1935), „Gailestingoji sesutė“ (1937), „Saulėta diena“ (1938), pasaką dramą „Žalčių karalienė“ (1940). Sovietmečiu parašė platų autobiografinio pobūdžio romaną, prasidėjus Atgimimui paskelbė vieną jo dalį „Dvaro pagairėje“ (1990), antra dalis „Naujakuriai“ išėjo po autoriaus mirties (1998).

Nuotrauka iš http://www.vdu.lt/lt/person/9-zigmas-lydeka/

[gimė 1954 08 23 Žynių k., Vilkaviškio r.] – profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras. 1977 m. baigė KPI inžinerinės ekonomikos fakultetą, 1977 – 1983 studijavo Leningrado universitete, 1977 -1980 ir 1983 – 1990 dėstė KPI, 1980 – 1983 Leningrado universitete. Nuo 1990 m. dėsto VDU, 1993 – 1994 Biznio ir vadybos fakulteto prodekanas, 1997 – 1999 Ekonomikos ir finansų katedros vedėjas, 1998 – 2002 Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, nuo 2006 m. rektorius, profesorius (2000). 2002 – 2006 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorius. 1999 – 2006 Lietuvos mokslo tarybos narys. Studijų ir Mokslo finansavimo nuolatinių ekspertų komisijų pirmininkas. 2001 – 2002 prisidėjo prie Kauno regiono strateginio plano rengimo. Mokslinės veiklos kryptys: ekonomikos filosofija, sistemų transformacijos metodologija, verslininkystės teorija ir praktika, bendrovių pertvarka. Virš 100 mokslinių straipsnių. Parašė monografiją „Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai“ (2001), vadovėlius „Taikomoji ekonomika“ 3d. (su Z. Klebanskaja, 1997), „Ekonominių teorijų istorija“ (2001), „Firmos ekonomikos pagrindai“ (su B. Drilingu, 2001, 2002), „Ekonomikos, vadybos ir verslo pagrindai“ (2005), „Mikroekonomika“ (2006). Apdovanotas Olandijos Oraniečių – Nassau dinastijos Komandoro ordino kryžiumi (2008), Gardino valstybinio Jankos Kupalos universiteto (Baltarusija) aukso medaliu (2009), LR užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ (2014).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba