icon-sitemap

[gimė 1897 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1975] – savanoris kūrėjas. 1904-1906 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms iš kariuomenės pasitraukė. 1941 m. su šeima buvo ištremtas į Sibirą, Altajaus kraštą. 1942 m. perkeltas į Jakutiją, iš kurios grįžo į Kybartus 1956 m. Mirė 1975 m. Palaidotas senosiose Kybartų kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=43291

[gimė 1952 03 17 Pilviškių k., Vilkaviškio r] – mokytojas, teisėjas, treneris. 1959-1970 mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. 1974-1994 žaidė krepšinį (Kybartų „Mokslas“). 1972-1993 žaidė futbolą Kybartų „Sveikatos“ komandoje. Lietuvos futbolo pirmenybių „Nemuno“ draugijos I vietos, 1984 m.3 vietos laimėtojas. 1994-2002 „Sveikatos“ komandos treneris. (du kartus – 1999m, 2001 m. Lietuvos Futbolo III diviziono II lygos Pietų zonos bronzos medalis, 2000 m. – sidabro). 2004-2015 Kybartų FK „Sveikatos“ prezidentas. Kybartų miesto krepšinio varžybų ir turnyro J. Dirvonskiui atminti organizatorius ir vadovas. Tarybų ir valdybos narys („Sveikatos“ FK-2015 m., Kybartų miesto bendruomenės-2004 m., laikraščio „Santaka“ krepšinio taurės varžybų – 2002 m.).

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=31876

[gimė 1964 08 07 Vilkaviškyje] – socialinis pedagogas. 1971-1982 mokėsi Vilkaviškio Vinco Vitkausko vidurinėje mokykloje (dab. Aušros gimnazija). 1995 m. atėjo dirbti į Gudkaimio senelių namus ūkvedžiu, po 3 mėnesių tapo direktoriumi. Nuo 2000-2004 studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 1995 m. eina Gudkaimio globos namų direktoriaus pareigas. Pasireiškė kaip sumanus vadovas, rekonstravo globos namus, pasižymi gilesnėmis įžvalgomis ir noru tobulinti žmonių, kurie gyvena šioje įstaigoje, gyvenimą. 2014 m. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už ilgametį nepriekaištingą darbą ir pavyzdingą pareigų atlikimą apdovanotas „Gerumo žvaigždės“ ženklu.

[gimė 1896 03 18 Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. - 1965 12 26 Filadelfijoje, PA] - teisininkas, visuomeninkas. Baigė g-ją Kaune, 1930 m. VDU Teisių fakultetą. Vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1939 m. dirbo teisėju, teisėju - tvarkytoju Vilniaus apylinkės teisme. Dalyvavo visuomeninėje veikloje: Lietuvos teisininkų draugijos, Atsargos karininkų sąjungos valdybos narys, Šaulių sąjungos būrio vadas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Filadelfijoje. Buvo Lietuvių teisininkų draugijos, JAV LB Filadelfijos apylinkės valdybos narys. Teisės klausimais rašė į spaudą.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba