icon-sitemap

J.Puodžiūnas. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 09 30 Kybartų mst., Vilkaviškio vls.] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 m. pašauktas (pats teigia – savanoriu) stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo būrininkas, perkeltas į viršilos laipsnį. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Buvo patekęs į nelaisvę. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties kryžiumi (1919), Nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://www.lse.lt/index.php?1810350499

[gimė 1955 08 07 Vilkaviškyje] – lengvaatletė (bėgikė). SSRS sporto meistrė (1975). 1982 baigė Kauno maisto pramonės technikumą. Panevėžio internatinės sporto m los (1973) ir Kauno „Pluošto“ olimpinio rezervo VJSM (1979-82) auklėtinė. Tr.: I. Martinkienė-Ambutavičiūtė (1968-73, pirmoji), F. ir P. Karobliai (1973-78), R. Beresnevičius (1979-82). SSRS jaunimo 400 m bėgimo čempionė (1974). 9 k. Lietuvos bėgimo čempionė: 400 m (1973-76), 200 m (1974), 4 × 400 m estafetės (1974-76), 1 km kroso (1975). 8 k. gerino Lietuvos bėgimo rekordus: 200 m (24,0 s - 1974), po tris kartus 400 m (nuo 54,4 s - 1974 iki 52,33 s - 1982) ir 4 × 400 m estafetės (nuo 3 min 47,8 s iki 3 min 41,7 s - 1975), 400 + 300 + 200 + 100 m estafetės (2 min 16,8 s - 1973). 1983-93 Kauno SK „Banga“ sporto metodininkė, 1999-2010 VšĮ Registrų centro inž. operatorė.

Nuotrauka iš http://gintarinesvajone.lt/2013/05/30/uz-dzuku-salele-pagulde-galvele/

[gimė 1912 11 14 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1928 m. baigė Rietavo aukštesn. komercijos 5 klases, 1931 m. - Kauno „Aušros“ berniukų g-ją. 1936 m. išklausė VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyriaus kursą. 1940 12 16 dirbo LSSR finansų liaudies komisariato Vyr. muitų valdybos inspekcijos sekretoriumi. 1945 m. įstojo į Alytaus aps. Punios šile veikusį Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio partizanų būrį. 1947 04 dalyvavo Dainavos apygardos būrių vadų pasitarime Punios šile. 1947 08 11 okupantų kareiviams užpuolus apygardos štabo bunkerį Punios šile pateko į nelaisvę. Buvo nuteistas 25 metams, kalėjo Vorkutos lageriuose Komijoje.1959 m. paleistas, neleidus grįžti į Lietuvą gyveno Kaliningrado sr. 1963 m. grįžo į Lietuvą. 1999 02 17 pripažintas kariu savanoriu. 1999 02 24 suteiktas dim. majoro laipsnis. Apdovanotas Savanorių medaliu (2001).

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006.

[gimė 1914 07 15 Vilkaviškyje] - visuomenininkas. 1932 09 14 baigė Vilkaviškio žydų nevalst. g-ją, studijavo VDU Matematikos - gamtos fakulteto Biologijos skyriuje. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1937 - 1939 mokėsi Berno veterinarijos aukštojoje mokykloje Čekoslovakijoje. 1940 - 1941 studijavo VU Ekonomikos fakultete. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį. 1958 01 13 paleistas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba