icon-sitemap

[gimė 1897 m. Kaupiškių k. (nuo 1918 m. Kybeikių k.), Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 2000 m.] -
– savanoris kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė. Mirė 2000 m., palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1897 Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 04 02 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė apie 1924 m, palaidotas Virbalio miestelio kapinėse. Apdovanotas 2 laipsnio Vyties Kryžiumi (1923), Savanorio medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
3.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

[gimė 1897 m. Kaupiškių k. (nuo 1918 m. Kybeikių k.), Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1970 m.] – savanoris kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė. Mirė 1970 m., palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1958 06 11 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – verslininkas, visuomenininkas. 1985 m. studijavo Kauno miesto politechnikume, 2008 m. pradėjo ekonomikos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1992 m. pradėjo savo verslą – įkūrė R. Sabaliausko įmonę „Vikis“. Vesdamas kavinės „Vikis“ veiklą, penkerius metus išdirbo su olandų firma „Pasaulio gėlės“ Taikos per. Kaune. 1999 m. įkūrė įmonę UAB „Granplasta“ Kaune, kurioje dirba iki šiol eidamas direktoriaus pareigas. Šios įmonės gaminama plastiko-polietileno įpakavimo produkcija tiekiama 8-ioms Europos valstybėms. 2012 m. suprojektavo ir pastatė 30 KW Fotovoltinę saulės elektrinę. R. Sabaliauskas remia 9 visuomenines organizacijas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Pautieniūtė, M. PKD vadovaus patyręs pirmininkas. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=33344

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1955 05 15 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – technikos direktorius. 1962-1973 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1975-1978 studijavo Kauno Politechnikume, 1982-1986 – Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nuo 1982 m. - UAB „Lietuvos Eltika“ technikos direktorius. Daug metų vadovavo Vilniaus balandininkų klubui. Priklauso Europos balandininkų asociacijai, vienas geriausių Lietuvos figūrinių vartiklių veisėjų, susižavėjęs ir kai kurių puikių rusiškų balandžių veislių auginimu. Sportinių balandžių entuziastas, kurio augintiniai dalyvauja įvairiose sportinėse varžybose, renginiuose (skrydžiai miesto šventėse, skrydis iš Venecijos, Berlyno ir kt.), laidose apie gamtą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Balandžių augintojai sunerimę. 2006. Prieiga internete https://www.delfi.lt
3.    Balandžių augintojai sunerimę. 2006. Prieiga internete https://maga.lt/27520

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1960 12 13 Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio r.] – medicinos biologė. 1979-1981 m. mokėsi Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje, įgijo felčerio laboranto kvalifikaciją. 1986-1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo biologo, biologijos dėstytojo specialybę. 1980-1981 m. - Kauno klinikų biochemijos laboratorijos laborantė. 1981-1986 m. - Vilniaus universiteto onkologijos instituto (buvęs Onkologijos centras) klinikinės diagnostinės laboratorijos laborantė. 1991-1992 m. - VšĮ VGPU ligoninės laboratorijos felčerė-laborantė. 1993 m. iki šiol - VšĮ VGPU ligoninės klinikinės laboratorijos medicinos biologė. Papildomas mokslas ir studijos: 1995 m. specializacija VU MF „Klinikinė laboratorinė diagnostika" (4 mėn.); 2001 m. VU MF gydytojų tobulinimosi skyriuje profesinės kvalifikacijos kursai „Diagnostinė citologija"; 2002 m. VU MF fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos centre kursai „ Mikozių ir lytiškai plintančių ligų mikroskopinė diagnostika". Lietuvos laboratorinės draugijos narė nuo 1994 m., VšĮ VGPU ligoninės gydytojų profsąjungos narė nuo 1999 m., Lietuvos tautininkų sąjungos narė nuo 2002 m. Nuo 2011 m. – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto docentė. Parašė mokslinių straipsnių, susijusių su medicina.

[gimė 1940 09 14 Griebčių k., Vilkaviškio aps.] - inžinierė technologė. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą, iki 1966 m. dirbo Vilniaus „Neries“ fabriko chem. labaratorijoje. Nuo 1969 m. Chemijos ir chem. technologijos instituto mokslinė bendradarbė. Paskelbė mokslinių straipsnių apie jonų koncentracinius kitimus difuziniame sluoksnyje, elektrolitiškai išskiriant varį iš rūgščių sulfatinių elektrolitų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Elena Sabonienė. Prieiga internete http://lietuvai.lt/wiki/Elena_Sabonien%C4%97
3.    Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. Prieiga internete http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=S&sritis=F

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1914 12 29 Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 10 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1936 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1939 09 16 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu ir paskirtas 9 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą kartu su kitais 9 pėst. pulko karininkais, žygiavusiais su pulku iš Marijampolės link Vokietijos, 1940 07 29 iš kariuomenės atleistas, nors jau 1940 07 24 suimtas Švenčionėliuose, kalintas Kaune. 1941 03 08 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams. 1941 04 išvežtas į Pečiorlagą Komijoje. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t.: iliustr., faks. T. 7 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2007 (Vilnius : Spauda). - 23 p.: iliustr., portr. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Liudas Sagys

[gimė 1918 10 31 Majoriškių k., Vilkaviškio r. – 1998 06 20 Vilniuje] – žymus išeivijos choreografas. 1938 m. baigė Rygiškių Jono berniukų gimnaziją, įstojo į Klaipėdos pedagoginį institutą. L. Sagys su lietuvišku šokiu apkeliavo visą Lietuvą, dalį Vokietijos, nenustojo ir Amerikoje. Liudas ir Aleksandra Sagiai šokių kolektyvo „Grandinėlė“ vadovai. Grandinėlė jau nuo 1960 m. rengė šokių programas, koncertus. Tie koncertai atskleidė lietuviškos buities, papročių, kaimo žmonių gyvenimo dalelę. Šis kolektyvas apkeliavo visą pasaulį. „Grandinėlės“ nariai, kurie pasižymėjo ypatinga veikla, nuo 1974 m. apdovanojami specialiomis premijomis. Gyvendami Klivlande abu Sagiai atidžiai sekė, kas darosi Lietuvos tautinių šokių bare. Paimdavo, kas sukurta nauja ir pritaikydavo „grandinėlei“. Liudas Sagys pats pirmasis šiame žemyne į sceną išvedė „Sadutę“, kurią ir visos kitos grupės greitai pradėjo šokti. Pirmasis čia į sceną išvedė „Aukštaičių kadrilių“, „Pakeltkojį‘ , „Pakrėstinį“, „Trejinį“ ir daug kitų šokių. 1997 m. L. Sagys su žmona grįžo į Lietuvą. 1983 m. L. Sagiui ir jo žmonai JAV lietuvių bendruomenė kultūros taryba paskyrė kultūros darbuotojo premiją, 1988 m. už įnašą į tautinės kultūros veiklą Klivlando meras įteikė jam auksinį miesto raktą.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Gimė 1913 08 13 Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1934 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun leitenanto laipsniu ir paskirtas 2 pėst. pulko jaun. karininku. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 2 pėst. pulko mokomosios kuopos būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko adjutantu, 1940 12 20 - 259 šaulių pulko būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1944 10 pasitraukė į Vokietiją, 1945 - 1947 gyveno lietuvių pabėgėlių stovyklose. 1947 09 05 emigravo į Kanadą. 1947 - 1948 dirbo Temagamio miškuose, Ontarijo valst. Nuo 1948 m. gyveno Hamiltone, iki 1978 m. dirbo plieno fabrike.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba