icon-sitemap

[gimė 1870 05 01 Naudžių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. – 1927 09 30 Pitsberge, JAV.] – knygnešys. Mokėsi Suvalkų gubernijoje, 1888 – 1891 – Seinų kunigų seminarijoje. Buvo „Susivienijimo lietuvių Amerikoje“ narys. 1909 m. Pitsberge (JAV) kartu su draugais įsteigė laikraštį „Draugas“.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba.- Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius: Standartų sp.) 278, [2] p.: iliustr., portr.
2.     Lietuvių enciklopedija. T.29: Stoss – Širdietės. - 1963. - 544 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba