icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/02/23/laikzmon_01.html

[gimė 1917 01 24 Teiberių k., Vilkaviškio aps. - 2018 02 15] - kunigas, muzikologas, kompozitorius, vargonininkas, pedagogas, monsinjoras (1995). 1924 - 1928 mokėsi Didvyžių prad. mokykloje, 1929 - 1935 - Vilkaviškio „Žiburio“ g-joje, 1935 – 1940 studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1940 - 1942 - Miunsterio (Vokietija) kunigų seminarijoje, 1947 - 1950 - Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute, baigė sakralinės muzikos magistrantūrą. 1949 – 1954. Šv. Kazimiero kolegijos Vatikane grigal. giedojimo mokytojas, choro vadovas, vargonininkas. Vokietijoje dalyvavo įvairioje lietuvių draugijų veikloje, rengė koncertus, juose vargonavo, dainavo ir giedojo.

Nuotrauka iš http://www.plienosparnai.lt/page.php?1054

[gimė 1914 05 04 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - inžinierius, karininkas. 1931 06 20 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. Nuo 1931 m. studijavo VDU Technikos fakulteto Technologijos skyriuje. 1938 09 27 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1943 12 18 baigė VDU Technologijos fakulteto Mechanikos skyrių įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Senkus Romualdas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?1054

[gimė 1915 03 19 Kiršų k., Vilkaviškio aps. - 1947 07 09] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Jaunystę praleido tėvų ūkyje. Apie 1936 m. pradėjo dirbti Marijampolės cukraus fabrike. 1940 m. dirbo Panevėžio cukraus fabriko statyboje, vėliau grįžo į Marijampolę, dirbo sandėlio vedėjo padėjėju cukraus fabrike. Praėjus frontui įsitraukė į rezistencinę veiklą, užmezgė ryšius su Alytaus partizanais. 1945 m. NKVD suimtas, verbuotas ir paleistas. Nesutikęs dirbti okupantams įsitraukė į ginkluotą rezistencinę kovą. Partizanavo Tauro apygardos Geležinio Vilko ir Kęstučio rinktinėse, buvo numatytas darbui komplektuojamoje Kęstučio rinktinės vadovybėje štabo viršininku, bet žuvo. Turėjo slapyvardžius Leninas, Šaulys, Uosis. 2002 11 14 pripažintas kariu savanoriu ir 2002 12 04 suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., T. 7 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2007 (Vilnius : Spauda). - 57 p. : iliustr., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1931 12 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – Austrijos operos dainininkas, TV laidų vedėjas, koncertų organizatorius. Mokėsi Kybartų vokiečių progimnazijoje. Į Lietuvą atėjus rusams, su šeima iš gimtųjų Kybartų pabėgo į Klaipėdą, kur gyveno apie metus. Prasidėjus Trečiojo Reicho ir TSRS karui su šeima persikraustė gyventi į Bambergą, kur jo tėvai įkūrė tekstilės parduotuvę. 1951 m. baigus mokyklą, tėvai norėjo, kad sūnus studijuotų mediciną, tačiau Serafinas nutarė mokytis dainuoti. Dainuoti mokėsi Niurnberge pas vokiečių operos dainininką Willi Domgraf-Fassbaender. Dainuodavo Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje kartu su garsiais šių šalių dainininkais. Nuo 1992 m. iki 2012 m. Serafinas buvo Rytų Austrijoje, Miorbišo mieste vykstančio dainų festivalio ilgametis direktorius, per sezoną sutraukiantis iki 220 000 žiūrovų. Jis garsėjo kaip operečių partijų atlikėjas. H. Serafinas yra ne tik dainininkas, aktorius, komikas, bet ir ORF TV šokių projekto „Dancing Stars 2006“ dalyvis ir vedėjas. Pelnė daugybę valstybinių apdovanojimų, tarp jų ir Burgenlando vado kryžių (1996), Mokslo ir meno garbės kryžių (2001) ir Austrijos sostinės Vienos garbės aukso medalį (2007).

[gimė 1898 02 20 Prapuolenių k., Vilkaviškio aps. - 1943 08 13 Taškente (Uzbekija)] - istorikas. Mokytojaudamas Marijampolės g-joje (1909 - 1915), vėliau Vilniuje ir Voroneže, bendradarbiavo slaptuose moksleivių laikraštėliuose, periodinėje spaudoje. 1918 m. Charkove (Ukraina) baigė g-ją. 1925 m. baigė Charkovo universitetą. 1926 - 1935 dėstė Charkovo ir kitų miestų aukštosiose mokyklose; profesorius (1927). 1935 - 1938 ekonomistas Tolimuosiuose Rytuose. 1938 m. Ašchabado, 1939 - 1942 Nalčiko (Kabardos - Balkarijos ATSR) pedagoginio instituto senovės ir vid. amžių istorijos katedros vedėjas. Paskelbė darbų iš Kinijos istorijos.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3: Masaitis-Simno. - 1987. - 672 p.

[gimė 1900 04 10 Prapuolenių k., Vilkaviškio aps. - 1976 04 25 Vilniuje] - ekonomistas, visuomenės veikėjas. 1910 - 1915 mokėsi Marijampolės g-joje. 1915 - 1917 Voronežo liet. g-joje. Dalyvavo aušrininkų veikloje. 1918 m. Marijampolėje suorganizavo darbininkų profsąjungą. 1933 m. baigė Vienos (Austrija) aukštąją pasaul. prekybos mokyklą. 1939 m. dėstė Prekybos institute Klaipėdoje. 1940 - 1941 ir 1944 - 1946 Vilniaus vid. ekonomikos mokyklos direktorius. 1944 - 1950 dėstė Vilniaus universitete. 1957 - 1962 dirbo Ekonomikos institute, 1962 - 1972 Ž.ū. ekonomikos institute. Svarb. darbai iš soc. Įmonių ekonomikos.

Nuotrauka iš https://www.lzinios.lt/Ekonomika/tipinis-projektas-renovacijos-etalonas/165212

[gimė 1960 04 09 Vilkaviškyje] – valstybės tarnautojas. 1979 m. baigė Vilniaus inžinierinis statybos technikumą 1986 m. – VISI (dabar VGTU). V. Serbenta yra vienas iš Lietuvos būsto strategijos (2004) bei Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (2005) rengimo dalyvių. Ekspertas ir konsultantas, vystant energetinio efektyvumo didinimo projektus Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Europos Komisijos delegacijos, Pasaulio Banko ekspertas, kuriant ir struktūrizuojant Ukrainos energetinio efektyvumo didinimo fondą (2015-2017). Keliolikos straipsnių ir publikacijų energetinio efektyvumo didinimo tema autorius ir bendraautorius. Nuolat skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas]/ [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    Šliužas, Kazimieras. Tipinis projektas – renovacijos etalonas. 2013. Prieiga internete https://www.lzinios.lt
3.    Valius Serbenta. Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programų parengimo galimybės. Visagino pavyzdys. 2012. Prieiga internete http://www.lsta.lt

Vitalis Serbenta

[gimė 1895 06 14 Liukių k., Vilkaviškio aps. - 1980 10 26 Minske (Baltarusija)] - istorikas, filosofas. BTSR MA akademikas (1931). 1916 m. Voroneže (Rusija) baigė liet. g-ją. 1920 m. baigė Charkovo universiteto istorijos ir filosofijos, 1922 m. - medicinos fakultetą. Dėstė Charkovo aukštosiose mokyklose. 1925 - 1931 dėstė Baltarusijos universitete; visuotinės istorijos katedros vedėjas; profesorius (1930). 1928 - 1932 Partijos istorijos instituto prie Baltarusijos KP(b) CK direktorius. 1931 - 1937 BTSR MA prezidiumo narys. 1957 - 1967 BTSR MA filosof. istorijos sekretoriaus vedėjas. Svarbesni darbai iš Baltarusijos ir Lietuvos filosof. istorijos.

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 21: Sam - Skl / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. - 848 p.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3: Masaitis-Simno. - 1987. - 672 p.

Remigijaus Krišino nuotr. iš http://www.santaka.info/?sidx=38255

[gimė 1966 02 02 Vilkaviškyje] – istorijos mokytojas, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius.
Studijavo VPI (VPU) Istorijos fakultete, VDU edukologijos magistrantūroje. A. Serneckui suteiktos švietimo vadybos eksperto, istorijos mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos. Organizavo ir įgyvendino projektus „Pažink save“ (diskusijų klubas), „Vilkaviškio dvarai ir legendos apie juos. Jaunimo psichologijos klubo ir anoniminės pagalbos linijos Vilkaviškyje steigėjas. Knygos „Dvižiedė lelija“ (1997) bendraautoris. Parašė daugiai kaip 60 straipsnių apie Vilkaviškio rajono istoriją, geografiją, žymius žmones. Buvo Vilkaviškio šachmatų rinktinės narys, dviračių sporto, varžybų dalyvis.

Nuotrauka iš Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas.

[gimė 1889 05 20 Paežerių dvare, Vilkaviškio aps.] - visuomenės veikėjas. Lavinosi pats. Išmoko račiaus amato. Nuo 1907 m. priklausė KD kuopos Vilkaviškio skyriui, kiek vėliau buvo jos pirmininkas. Po I pasaulinio karo tapo tos partijos instruktoriumi visai Lietuvai. Į Steigiamąjį Seimą kandidatavo Vilkaviškio ir Panevėžio rinkimų apygardose. Buvo išrinktas Vilkaviškio rinkimų apygardoje kaip LDF atstovas pagal Krikščionių darbininkų , ordinarčikų, bežemių ir mažažemių sąrašą Nr. 8. Priklausė LDF frakcijai, kuri įėjo į KD bloką. Frakcijos vardu labai aktyviai dalyvavo svarstant įstatymus, ginančius darbininkų , kumečių ir kitų žemesniųjų gyventojų sluoksnių interesus. Posėdžiuose mėgo kalbėti dažnai ir daug, aptardamas beveik kiekvieną įstatymo projektą. Pasibaigus StS kadencijai A. Simanauskas iš politinio gyvenimo pasitraukė. Kaip bežemis gavęs iš Pustapėdžių dvaro žemės, joje ūkininkavo. Dalyvavo apylinkės katalikiškame judėjime.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas/ Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas; [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis; redakcinė kolegija: Danutė Blažytė-Baužienė … [et al.]. - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – 329-330, p.: iliustr., faks., portr. - (Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas ; t. 2).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba