icon-sitemap

[gimė 1891 m. Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1899-1900 mokėsi Stanaičių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1939 04 04 Kybartuose, Vilkaviškio r. – 1996 12 12 Kaune] – choro dirigentas. Muzikos mokytojas. 1957-1961 mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. A. Kairys), 1969-1976 choro dirigavimą neakivaizdžiai studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1965-1972 – Kauno siuvimo fabriko „Baltija“ moterų choro vadovas, 1967-1975 – J. Janonio popieriaus fabriko dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas, dirigentas. 1969-1981 – Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos merginų choro (70-80 dalyvių) vadovas. 1975 m. – Kauno kultūros darbuotojų profsąjungos mišriojo choro „Leliumai“ chormeisteris. Nuo 1984 m. – Kauno skirstomųjų šaldytuvų įmonės vyrų vokalinio ansamblio vadovas, 1982-1992 – Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas ir vaikinų ansamblio vadovas. Ansambliai pelnė daug prizinių vietų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1912 01 09 Vilkaviškyje - 1962 05 18 Australijoje] - mokytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1929 LŠS narys. 1931 06 20 baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją, įstojo į VDU Matematikos – gamtos fakulteto Matematikos skyrių. Tarnavo Vilkaviškio komendantūroje, privačiai mokytojavo. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1934 10 02 vienerius metus studijavo Prekybos institute Klaipėdoje. 1936 05 10 baigė Karo mokyklos 10 mėn. ats. karininkų kursus, priimtas į karo tarnybą, paskirtas 3 pėst. pulko ryšių kuopos būrio vadu. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas į RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulką Trakuose. 1941 03 08 suimtas, kalintas Vilniuje. 1941 05 19 Pabaltijo karo apygardos 29 ŠTK karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kilus Vokietijos - SSRS karui išlaisvintas. 1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulko būrio vadas. 1943 03 19 pakeltas į vyr. leitenantus. 1944 03 įstojo į VR, paskirtas kuopos vadu Marijampolėje. Su kuopa išsiųstas į Ašmeną, pateko į lenkų nelaisvę, po 4 dienų paleistas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo liet. pradinėje mokykloje. 1949 m. emigravo į Australiją. Mirė 1962 m., palaidotas Fankner kapinėse Melburne.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš http://new.branda.vgtu.lt/images/vilcinskai_2017.pdf

[gimė 1936 08 14 Vilkaviškyje] - lengvaatletė (rutulio stūmikė), neįgaliųjų lengvosios atletikos trenerė. LSSR nusip. tr. (1970). 1961 baigė LVKKI. 4 k. Lietuvos rutulio stūmimo čempionė (1958, 1959, 1961, 1966), 2 k. gerino Lietuvos rutulio stūmimo rekordą (nuo 13,74 m - 1958 iki 14,17 m - 1959). Tr.: V. Železniakienė, A. Paulauskas. 1960-61 Kauno „Spartako“, 1962-65 Klaipėdos „Dinamo“ sporto d jų, nuo 1965 Klaipėdos sporto centro (iki 1991 Klaipėdos aukštojo sport. meistriškumo m la) trenerė. Žymiausia auklėtinė - lengvaatletė R. Adomaitienė, pasaulio neįgaliųjų ieties metimo čempionė (2006) ir rekordininkė (2007), rutulio stūmimo vicečempionė (2006), pasaulio uždarų patalpų žaidynių rutulio stūmimo ir 60 m bėgimo bronzos medalininkė (2006).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 2: L–Ž / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - 2013. - 1072 p.
2.    Vilčinskienė Algina Marija, Išganaitytė. Prieiga internete http://www.lse.lt
3.    Algina ir Kazys Vilčinskai. 2017. Prieiga internete http://new.branda.vgtu.lt
4.    1962 metų geriausi Lietuvos lengvaatlečiai. Prieiga internete http://lengvoji.lt

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1977 10 02 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – IT sistemų architektas. 1984-1995 mokėsi Kybartų K. Donelaičio mokykloje. 1995-1999 studijavo Kauno Technologijos universitete, Telekomunikacijų ir technologijų fakultete. 1999-2001 tęsė studijas KTU – įgijo telekomunikacijų technologijų magistro laipsnį. 2005-2009 – UAB „Blue Bridge“ IT valdymo sistemų inžinierius-konsultantas. Išvykęs su šeima į JAV, 2009-2011 dirbo AB „Computer Science Corporation“ valdymo sistemų vyr. inžinieriumi Federalinės Aviacijos Agentūros Technologijų centre, 2011-2013 finansinėje įmonėje ICAP (JAV) – valdymų sistemų vyr. inžinierius. Nuo 2013 m. – „Nastaq vertybinių popierių birža“ (JAV) valdymo sistemų architektas. 2007-2009 PKD valdybos narys, interneto svetainės www.kybartai.lt įkūrėjas, administratorius, 2008 m. PKD leidybinių projektų vykdytojas. 2011-2012 JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas. Nuo 2016 m. – Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (Elizaveth, Naujojo Džersio valstija) valdybos pirmininkas.

[gimė 1939 m. Gudelių k., Vilkaviškio vls., Marijampolės aps.] – matematikos mokytoja metodininkė. Pradinę klasę lankė Pajevonyje, tėvams 1946 m. persikėlus į Kybartus, mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. Baigus vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. Mokytojavo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. Populiaraus vadovėlio abiturientams, besirengiantiems valstybiniams ir mokykliniams egzaminams, „Mokinio žinynas. Matematika, fizika, astronomija, chemija, informacinės technologijos 5-12 klasei“ bendraautorė („Alma litera“, 2007, 2009, 2011).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1956 03 02 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – jūros laivų kapitonas, jūros laivų avarijų ir incidentų tyrimų ekspertas. Mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje, Klaipėdos jūrininkystės mokykloje, 2004-2009 – Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Dirbo Lietuvos valstybinėje įmonėje „Jūra“ laivų kapitono padėjėju, Lietuvos ir užsienio kompanijų laivų kapitonu, laivo „Interschip Verwaltungs GmbH, Weedendamm 26/28. Haren“ laivo kapitonu, laivų ISM/ISPS nepriklausomo kapitono auditoriaus padėjėju. Nuo 2013 m. – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų vadovas. Europos Sąjungos Jūrų kapitonų Asociacijų Konfederacijos narys, Lietuvos Jūrų kapitonų Asociacijos pirmininko pavaduotojas.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1919 12 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1989 12 04] – ekonomistas. 1926-1930 lankė Kybartų pradinę mokyklą, 1930-1932 mokėsi Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1934-1938 – Kybartų gimnazijoje. Artėjant frontui prie Kybartų traukėsi į Vakarus. Pasibaigus karui studijavo ekonomiką Vokietijoje. 1949 m. emigravo į JAV. Čia toliau tęsė ekonomikos studijas. Nuo pat jaunų dienų priklausė ateitininkams. 1957 m. parengė ir išleido „Jaunučių ateitininkų programinę santrauką“. Redagavo ateitininkų skyrių „Draugo“ dienraštyje, dar vėliau įsijungė į Lietuvių Krikčionių demokratų sąjungos veiklą, tris kadencijas ėjo jos Centro komiteto sekretoriaus pareigas, 1984-1990 administravo „Tėvynės Sargą“. Buvo sukaupęs daug vertingos istorinės medžiagos, nušviečiančios lietuvių ateitininkų ir krikščionių demokratų veiklą. Jo namuose buvo sutelkta nemaža dalis kunigo Mykolo Krupavičiaus archyvo. Mirė 1989 m., palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Jonas Vilkaitis

[gimė 1888 05 11 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1975 01 01 Niujorke, NY] - visuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolėje, baigė privačią g-ją Sankt Peterburge. 1910 - 1911 gyveno Rygoje, su kitais įsteigė socialdemokratų blaivininkų draugiją „Giedra“ ir dirbo jos išlaikomoje liet. pradžios mokykloje. Už socialdemokratinę veiklą suimtas, kalintas ir ištremtas iš Rygos. 1911 - 1915 Psichoneurologijos institute Sankt Peterburge studijavo pedagogiką ir istoriją. 1912 - 1914 buvo Liet. studentų draugijos pirmininkas.  1918 m. grįžo į Vilnių, dirbo „Darbo balso“ redakcijoje. Buvo išrinktas Vilniaus darbininkų tarybos nariu. 1920 m. persikėlė į Tauragę ir iki 1924 m. buvo apskrities savivaldybės pirmininkas, mokytojavo vid. mokykloje, buvo mokytojų kursų vedėjas.

Remigijus Vilkaitis

[Gimė 1950 m. gegužės 24 d.]. Gimė Meiliūnų kaime Vilkaviškio rajone. 1958-1969 m. mokėsi Kybartų K.Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1971-1975 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (Dalios Tamulevičiūtės klasėje). 1975-2000 m. vaidino Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre, 2000-2004 m. – Vilniaus miesto teatre, 2008-2010 m. ėjo Lietuvos respublikos kultūros ministro pareigas. Reikšmingų vaidmenų sukūrė D.Tamulevičiūtės (Senelio- S.Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac“, Prisypkino – V.Majakovskio „Blakė“, abu 1976 m., Medvedenkos – A.Čechovo „Žuvėdra“ (1979 m.), Vedančiojo – E.Nekrošiaus „Kvadratas“ pagal Jalisajevą (1980 m.), Juokdario – K.Antanėlio roko operoje „Meilė ir mirtis Veronoje“ (1982 m.), S.Gedos libretas, Gogolio „Nosis“ pagal Gogolį (1991 m.), Popiežiaus – „Dieviškoji komedija“ (2012 m.) pagal Dantę, Jobo – „Jobo knyga“ (2014 m.), 2017-aisiais drauge su Dalia Storyk pristatė spektaklį „Balys Didysis“, skirtą Balio Sruogos atminimui, O. Koršunovo – Tėvo – M. von Mayenburgas „Ugnies veidas“, Stravinskio ir Piloto – „Meistras ir Margarita“ pagal Bulgakovą, abu 2000 m., Kreonto – Sofoklio „Karalius Odipas“ (2002 m.), Pranciškono Lorenco – W.Shakespeare „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“ (2003 m.) spektakliuose.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba