icon-sitemap

Kelionė po Pajevonį, kuris yra žemės vidurys

Pajevonys - visada visus sveikina ir kviečia. Juk mes esame vieno krašto vaikai....
Šilta banga užlies širdį, kai galėsite prisiglausti prie to paties lauko, medžio, akmens, kurį lietė mums mieli žmonės. Pajusite krašto šventų vietų ramybę, posmuose išdainuotą žmonių palikimą... Pajevonys - paskutinė senojo tikėjimo sostinė. Čia buvo įkurtas Kunigų-Žynių dvasinis centras. Tad kviečiame pakeliauti protėvių takais, aplankant Kunigo dvarą aplink kurį Karalių, Krivių, Vyčių slėniai ir visus objektus, esančius šalia jo..... kelionė prasideda nuo Pajevonio tvenkinio. Mat čia gyveno profesoriai, mokytojai, šalia, ant kalnelio - studentai. Netoliese - šaltinis, kurio vandenį jie naudojo. Toliau aplankomas Kunigo dvaras, pirmoji Kunigo Girios šventykla (Perpačio). Gerai matosi daininkalnis. Nuo jo, už upelio dar šiek tiek matoma alka ir prie jos Kunigo Sosto kalnelis. Keliaudami tolyn pasieksite Aukštųjų dvasininkų kapus (neprisikėlusių). Už jų (prie Krivio skulptūros) - prisikėlusiųjų dvasininkų kapai. Kildami keleliu aukštyn užlipsite ant Šventakalnio (dabar ant jo bažnyčia). Tai čia Kunigas susitikdavo su Dievu.

Skaityti daugiau
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba